app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Tvorba bezpečných a inkluzívnych ihrísk - s využitím škandinávskych skúseností

Podujatie bude zamerané na problematiku projektovania bezpečných detských ihrísk v nadväznosti na normu STN EN 1176, projektovanie inkluzívnych detských ihrísk a úlohu architekta pri tvorbe inkluzívnych verejných priestorov. 

Prvýkrát sa podujatia zúčastní aj spíkerka zo Švédska - pani Tove Due, ktorá je certifikovaná inšpektorka pre kontrolu detských ihrísk vo Švédsku. Na podujatí vystúpi tiež urbanistka Petra Marko z ateliéru Marko&Placemakers. 

 

Podujatie je zaradené do PVA, kategória B (10 kreditov).

Za uvedené infromácie zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Tove Due (HAGS Aneby AB, Švédsko), dlhoročná certifikovaná inšpektorka detských ihrísk vo Švédsku, lektorka HAGS Academy – školenia v oblasti kontroly detských ihrísk v nadväznosti na normu EN 1176.

Petra Marko (Marko & Placemakers) – urbanistka, http://markoandplacemakers.com/about

Miloslav Jurík (Studio 21) – výkonný riaditeľ spoločnosti, oblasti detských ihrísk a verejných priestorov sa venuje od roku 2004. V minulosti viacero seminárov organizovaných v spolupráci s SKA (napr.: https://www.studio21.sk/seminar-zamerany-na-bezpecnost-detskych-ihrisk/). Zároveň predseda Smart Cities Klubu, s ktorým má SKA podpísané memorandum o spolupráci.

PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie), vyštudovala psychológiu na FF UK a vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje od roku 1988. Zaoberá sa témami integrácie a inklúzie, postojmi k minoritám, otázkami psychodiagnostiky a niektorými oblasťami kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je spoluzakladateľkou Detského centra VÚDPaP a v rokoch 1994 – 2018 bola jeho vedúcou.
Koná sa 07.11.2023 o 14:00 hodine
Miesto konania: Bratislava
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.