app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Deti a architektúra 2023: Zelená architektúra, zelené stavebníctvo

Ide už o 10. ročník projektu DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorého cieľom je osveta a vzdelávanie detí a mládeže z celého Slovenska o architektúre a prostredí. Projekt je realizovaný online na základných školách, ZUŠ a 8-ročných gymnáziách a je určený 10-16 ročným žiakom. Tento rok bude zameraný na tému Zelená architektúra, zelené stavebníctvo a projekt odštartujeme počas Svetového týždňa zelených budov. Pre žiakov sme opäť pripravili kreatívny a interaktívny e-kurz v SJ aj AJ a po jeho absolvovaní sa žiaci zapoja do výtvarnej súťaže na tému "Zelená mestská štvrť". Odborná porota vyberie 20 najkrajších výtvarných prác a ich autorov pozveme na 2-dňový výlet do Bratislavy, ktorého súčasťou bude slávnostná vernisáž, spojená s odovzdávaním diplomov a vecných cien a na druhý deň absolvujú tematickú vychádzku po zelenej architektúre Bratislavy.

Nad podujatím SKA udelila odbornú záštitu. Partnerom projektu je Inštitút Slovenskej komory architektov.

Za uvedené informácie zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Darina Lalíková, architektka, autorka projektu, námetu a scenáru na e-learning
Lucia Lalka, autorka kreatívneho e-kurzu
Koná sa 20.09.2023 o 14:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Bratislava) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.