app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Reflexie Architektúry/ Zygmunt Borawski - A-A Collective

Projekt mapuje architektonické scény vybraných krajín a doteraz už reflektoval súčasnú architektonickú scénu Slovenska, Česka, Rakúska, Slovinska, Nemecka, Nórska a Maďarska. Tento rok sa v rámci série prednášok predstaví súčasná poľská architektonická scéna. Výber prednášajúcich zahŕňa architektov, architektky, kurátorov a kurátorky, ktoré reprezentujú všetky aktívne tvoriace generácie a najdôležitejšie tendencie súčasnej poľskej architektúry. Súčasťou prezentácií sú moderované diskusie s publikom.

 

Podujatie je zaradené do PVA, kategória B (10 kreditov).

Za uvedené informácie zodpovedá organizátor.

 

Prednášajúci:
Zygmunt Borawski, A-A Collective
Koná sa 23.10.2023 o 18:00 hodine
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.