app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Reflexie Architektúry/ Maciej Miłobędzki, JEMS

Projekt mapuje architektonické scény vybraných krajín a doteraz už reflektoval súčasnú architektonickú scénu Slovenska, Česka, Rakúska, Slovinska, Nemecka, Nórska a Maďarska. Tento rok sa v rámci série prednášok predstaví súčasná poľská architektonická scéna. Výber prednášajúcich zahŕňa architektov, architektky, kurátorov a kurátorky, ktoré reprezentujú všetky aktívne tvoriace generácie a najdôležitejšie tendencie súčasnej poľskej architektúry. Súčasťou prezentácií sú moderované diskusie s publikom.

 

Podujatie je zaradené do PVA, kategória B (10 kreditov).

Za uvedené informácie zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Maciej Miłobędzki, JEMS
Koná sa 13.11.2023 o 18:00 hodine
Miesto konania: Aula Emila Beluša, Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.