app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Umenie v architektúre - možnosti nového stavebného zákona

V dôsledku zmeny legislatívy v oblasti výstavby Zákon 201/2022 Z.z. dochádza opäť k renesancii umenia ako nevyhnutnej súčasti verejných investícií. Tento zákon reaguje na spoločenské trendy nielen na Slovensku, ale i v Európe, kde Európska komisia presadzuje zmenu paradigmy vnímania stavaného prostredia prostredníctvom hnutia: Nový Európsky Bauhaus. Ten si za kľúčové hodnoty stanovuje tvoriť prostredie spoločne, udržateľne a krásne. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR má za úlohu pripraviť spresňujúce legislatívne postupy, na to, aby reforma z roku 2022 bola úspešne zahájená 1.4.2024. I téma povinného obstarania umeleckého diela v projektoch verejných investícií vyžaduje spresnenie postupov. Pretože táto téma je multiodborová a zasahuje viaceré legislatívne materiály rôznych rezortov, týka sa komorových organizácií v oblasti architektúry a umenia a napokon tisícok umelcov, ktorí na Slovensku pôsobia je potrebné relevantných aktérov združiť za jeden stôl a nájsť jasné riešenia.

ÚÚPV zorganizuje celodenné podujatie charakteru okrúhleho stola s reprezentantami respektívnych rezortov. Z podujatia, ktorého cieľom je zodpovedanie otázok ako implementovať reformu umelecky, legislatívne a procesne správne si sľubujeme dôsledné zosieťovanie aktérov v tejto oblasti a prepojenie dobrých praxí v tejto oblasti. Z podujatia by mal vzniknúť i materiál, ktorý buď problematiku vyrieši alebo poslúži ako akčný plán pre prípadné legislatívne úpravy. Rovnako je téma návratu umeleckých diel v architektúre veľmi atraktívna i v médiách, preto by sme využili túto akciu pre budovanie pozitívneho mediálneho obrazu úradu.

Vstup:
na pozvánky

Zoznam aktérov: 
ÚÚPV, Ministerstvo kultúry, Úrad verejného obstarávania, Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie, Ministerstvo dopravy, Úrad vlády, Útvar hodnoty za peniaze, Ministerstvo Financií, DG Regio, Brussel, Slovenská komora architektov, Fond na podporu umenia, Fond na podporu športu, Nový európsky Bauhaus Slovensko, Slovenská národná galéria, Rada galérií Slovenska, Asociácia súkromných galérií Slovenska, Hlavné mesto Bratislava a ďalší

Za informácie zodpovedá organizátor.
SKA nad podujatím udelila záštitu.

Za uvedené informácie zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Program:

09:30 - Registrácia
10:00 - Otvorenie, uvítanie, privítanie organizátormi a partnermi
10:30 - Blok I - Inšpirujúce umenie v architektúre.
Aká je dobrá prax zo Slovenska i zahraničia? Prezentácia atraktívnym spôsobom predstaví tradičné i nové formy umenia, ktoré sa stali nielen súčasťou architektúry či verejného priestoru, ale i spoločenského vedomia a identity krajiny. Prezentáciou prevedie Jana Babušiaková.

11:00 - Blok II - Ako na to legislatívny klub? Väzba zákona 201/2022 na ďalšie legislatívne pravidlá vo svetle verejných financií. V panelovej diskusii popíšeme legislatívne vzťahy, potenciály a prekážky naplnenia reformy a teda obstarania umeleckého diela formou súťaže alebo súťažného dialógu.
• Hostia: Roman Skorka (ÚÚPV), Slavomíra Salajová (ÚÚPV), Ján Lexa (ÚVO), MIRRI, MFSR, Nora Vránová (SKA).
• Moderuje: Milota Sidorová

13:00 – Obed
14:00 – Prehliadka kreatívneho a kultúrneho centra ARTA Piešťany

15:00 - Blok III - Ako vybrať kvalitné umelecké dielo? Ako zorganizovať dobrú súťaž?
Panelová diskusia by mala nastoliť praktické otázky implementácie zákona priamo investormi, komorami a umeleckými organizáciami. Mali by z nej vyplynúť praktické kroky pre legislatívnu prax.
• Hostia: Lucia Gregor Stach (SNG), Ján Hoffstädter, Ľuba Belohradská, Peter Lényi (SKA).
• Moderuje: Jana Babušiaková

17:00 – Záver podujatia
Koná sa 08.11.2023 o 09:30 hodine
Miesto konania: Arta, Kollárova 1644 921 01 Piešťany
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.