app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Augmented Architecture

Augmented Architecture Konferencia inovatívnych prístupov v architektúre V spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku sme pripravili sériu prednášok a diskusií z prostredia výpočtovej architektúry a BIM technológií.

Súčasné postupy v architektúre a stavebníctve stále viac využívajú informácie vo virtuálnom priestore. Pri optimalizácii vlastností stavby v návrhovej časti, koordinácii v rámci výstavby alebo údržby počas správy budov. Do akej miery sa tieto procesy vzájomne ovplyvňujú a dokážu pomocou virtuálnych dát komunikovať? Súčasťou prednáškového cyklu je aj expozícia ateliéru Data[LAB], ktorý pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu STU a venuje sa výpočtovému navrhovaniu v oblasti architektúry a dizajnu.

Program konferencie:

13:00 Opening
13:30 M. Uhrík / R. Hajtmanek [Data[LAB] FAD STU] (SK) - Digital creativity strategies
14:30 J. Ťupek / M. Koiš / R. Vlkovič [GFI] (SK) - Eurovea Tower
15:30 J. Pernecký [Devs, Subdigital] (SK) - QUBU: Architecture, accelerated
17:00 Y. Rezgui [Cardiff University] (UK) - Digital Twin in decarbonising the life cycle of a building
18:00 G. Adell [CSTB, Metabuilding] (FR) - The Research and Innovation ecosystem in the Architecture and Construction sector in Europe: stakeholders, themes, opportunities
19:00 Discussion / Diskusia - Future of designing spaces

Prednášajúci:
Martin Uhrík doc. / architekt / Data[LAB] FAD STU / SK
Roman Hajtmanek PhD. / architekt / Data[LAB] FAD STU / SK
Ján Ťupek PhD. / architekt / GFI, a.s. / SK
Martin Koiš / architekt / GFI, a.s. / SK
Radoslav Vlkovič / architekt / GFI, a.s. / SK
Ján Pernecký / architekt / Devs, Subdigital / SK
Yacine Rezgui / inžinier / Cardiff University / UK
Germain Adell / architekt / CSTB, Metabuilding / FR
Koná sa 09.11.2023 o 13:00 hodine
Miesto konania: Fakulta architektúry a dizajnu STU - kotolňa, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.