app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

SINGULARCH: Nicolas Dorval-Bory Architectes (FR) | Marko & Placemakers (UK/SK)

Čerstvé Ovocie Vás srdečne pozýva na prednášky a diskusie v rámci projektu SINGULARCH – série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. Prednášky a diskusie, ktoré predstavujú jedinečné postupy a projekty od lokálnych a zahraničných ateliérov – www.singularch.sk. Vo štvrtok 16.11. sa stretneme v netradičnom priestore Kotolne Fakulty architektúry a dizajnu STU s francúzskym architektom Nicolasom Dorval-Borym z rovnomenného ateliéru Nicolas Dorval-Bory Architectes.

Podujatie odštartuje prednáška londýnsko-bratislavského ateliéru Marko & Placemakers založeného na transformačných princípoch placemakingu a zeleného urbanizmu. Prednášky sú súčasťou podujatia AVANT - beánie architektov a dizajnérov alebo aj avantgardného večera plného neočakávaných udalostí. SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér.

Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov.

Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva), Langarita–Navarro (Madrid), ov–a (Praha), Paradigma Ariadné (Budapšť), Atelier Fanelsa (Berlín), Malý Chmel (České Budějovice), Opposite Office (Mníchov), Point Supreme (Atény), FALSE MIRROR OFFICE (Janov), HYPERSPANDREL (Soul), SALOTTOBUONO (Miláno), COMTE/MEUWLY (Zürich), TAKK (Barcelona), Sam Chermayeff Office (Berlín) a BURR (Madrid). Veľmi nás teší, že v roku 2023 naše ďalšie pozvanie prijali francúzsky architekt Nicolas Dorval-Bory. Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

Prednášajúci:
Nicolas Dorval-Bory Architectes | Nicolas Dorval-Bory – www.nicolasdorvalbory.fr
Francúzsky architekt známy svojim radikálnym teoretickým prístupom k súčasnej architektúre. Jeho prax reprezentuje vplyv fascináciou vzťahu nášho daného prírodného sveta, jeho limitov a (ne)priestorom mimo neho - kosmom. Tvorbu ateliéru podnecuje skúmanie týchto hraníc a hľadanie potenciálov architektúry napodobňovať zložité a dynamické systémy prírody.
Projekty ako napríklad expedícia a skúmanie architektúry astronomických observatórií v púšti Atacama, alebo dom v Al-Ula odhaľujú záujem o vedeckú technológiu a fyziku a ich vplyv na architektúru. Táto unikátna obsesia a vášeň zároveň hostí záujem o vývoj nových architektonických foriem a materiálov, ktoré reagujú na sociálne a enviromentálne výzvy 21. storočia, ktorými sú samozrejme aj klimatické zmeny a ich vplyv na životné prostredie.
Dorval-Bory taktiež vyučuje na École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (ENSA Versailles) vo Francúzsku. V ENSA Dorval-Bory u svojich študentov podnecuje kritické zmýšľanie o úlohe architektúry v spoločnosti. Vyzýva ich, aby vyvinuli nové experimentálne a inovatívne impulzy pre vytvorenie udržateľnejšieho a spravodlivejšieho sveta a to vrátane teoretických štúdií, súťaží, alebo reálnych zákaziek. Jedným z príkladov výučby je aj unikátny pojem “detail, formulate, build”, kde výučba prezentuje prierez skúmania ikonických detailov, prenesených do konceptuálneho navrhovania priestoru, od skúmania materiálu a jeho limitov, kreslenie a formulovanie detailov, až po realizáciu danej formy v 1:1.

Marko & Placemakers | Igor Marko, Petra Marko – www.markoandplacemakers.com
Marko&Placemakers je urbanisticko dizajnérska konzultačná prax pre mestá, založená na transformačných princípoch tvorby prostredia a zeleného urbanizmu. Interdisciplinárny prístup k formovaniu miest, zapájaniu zainteresovaných strán, urbanistickému dizajnu a masterplanningu, ktorý založili v roku 2013 v Londýne Igor Marko a Petra Marko, rieši presahy medzi miestom, procesom a ľuďmi, pričom presahuje fyzické aspekty dizajnu.
“V tomto zážitkovom dizajnovom procese vidíme úlohu placemakera ako tvorcu, ktorý prináša nové nápady, tak aj sprostredkovateľa, ktorý prepája existujúce procesy a ľudí.”
Marko&Placemakers stojí za mnohými ocenenými projektmi verejného priestoru, akým je napríklad Northala Fields Park, ako aj za dlhodobými víziami a stratégiami pre verejné priestory v nových projektoch. Marko&Placemakers boli súčasťou špeciálneho tímu londýnskeho primátora pre High Streets, ktorý odhaľoval dôležitú úlohu a potenciál miestneho podnikania a komunít. V roku 2019 boli Londýnskym Múzeom Architektúry predstavení medzi poprednými inovátormi v oblasti dopravy s uznaním za ich prácu propagujúcu pešie a imúnne štvrte.
Nová pobočka v Bratislave bola otvorená v roku 2021 na podporu ich rastúceho portfólia masterplannig projektov v strednej Európe. Ide najmä o transformáciu veľkých brownfield lokalít, ako je napríklad komplexný pražský Florenc, regenerácia v citlivom historickom kontexte podhradia na nábreží Bratislavy - Vydrica, alebo ako aj významné stratégie pre trvalo udržateľný rast vo vidieckych oblastiach - vízia pre Bernolákovo.
Koná sa 16.11.2023 o 18:30 hodine
Miesto konania: Fakulta architektúry a dizajnu STU – Kotolňa, Námestie slobody 19, Bratislava
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.