app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Architektúra a krajina

(Pôvodný termín seminára 01. 02. bol presunutý z dôvodu ochorenia prednášajúcej.)

Ide o úvodný odborný seminár k profesii krajinnej architektúry. Asociácia krajinných architektov tak pod záštitou SKA začína plánovanú sériu prezentácii a diskusii k poznaniu výkonu regulovaného povolania krajinných architektiek a architektov. Cieľom prezentácií je postupne a do hĺbky priblížiť obsah a rozsah navrhovania a realizácie krajinnej architektúry najmä v kruhoch odbornej verejnosti.

Podujatie je zaradené v PVA (B, 10 kreditov).
Nad podujatím prevzala SKA záštitu.

Pozn.: Kapacita prezenčnej účasti je naplnená. Možnosť prihlásiť sa online je dostuplná do uzávierky registrácie.

 

Program:

15:30 - 16:00 Registrácia účastníkov (prihlásených prezenčnou formou)
16:00 - 16:10 Predstavenie Asociácie krajinnej architektúry
16:10 - 17:30 Prednáška Doc. PhDr. Jany Tichej, Ph.D
17:30 - 18:00 Otázky a diskusia

Prednášajúci:
Doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D. - teoretička a kritička architektúry, zaoberá sa modernou a súčasnou architektonickou tvorbou najmä vo vzťahu k prírode a krajine, ďalšou oblasťou jej záujmu sú presahy architektúry a výtvarného umenia. Šéfredaktorka vydavateľstva Zlatý rez a rovnomenného časopisu, zameraného na modernú a súčasnú architektúru. Autorka mnohých knižných publikácií, prekladateľka z angličtiny, ako editorka pripravila niekoľko tematických čítaniek architektonickej teórie. Pravidelne publikuje v domácej i zahraničnej odbornej tlači. Od roku 2013 ako jeden z troch nezávislých expertov Nadácie Fundació Mies van der Rohe v Barcelone nominuje za Českú republiku stavby do súťaže Európska cena za súčasnú architektúru / Mies van der Rohe Award. Pedagogicky pôsobila od roku 2003 na UMPRUM, kde založila a viedla kurz Czech 20th Century Architecture, od roku 2015 na Ústave teórie a dejín architektúry ČVUT.
Koná sa 27.03.2024 o 16:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.