app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

BKT Summit 2024

Konferencia bkt.summit 2024 je venovaná téme efektívneho vykurovania a chladenia v budovách. Na konferencii plánujeme riešiť najzaujímavejšie otázky a témy súčasnosti, ale nazrieme aj do budúcnosti a povieme si o tom, kam tento trend smeruje a ako ho spoločne vieme ovplyvniť. Ako chrániť našu planétu a súčasne si zabezpečiť tepelnú pohodu v príbytkoch.

Podujatie je zaradené do PVA, kategoória C (5 kreditov).
Za informácie zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Presné znenie programu aj prednášajúcich je na https://www.bktsummit.online/homepage-devel/#
Sú to odborníci z rôznych oblastí: projektanti, architekti, stavební inžinieri, zahraniční spíkri z Anglicka, Nemecka aj Rakúska.
Koná sa 31.01.2024 o 10:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Vodárenské múzeum, Bratislava- Karlova Ves) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.