app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Záhradnícke Fórum 2024

Odborný seminár o problematike tvorby, realizácii, údržby a správe verejných priestorov, verejnej a privátnej zelene a diel krajinnej architektúry, nové technológie a materiály, legislatívne zmeny, prezentácia príkladov nových realizácií, diskusia k predneseným témam, spoločenský večer s kultúrnym programom.

Podujatie je zaradené v PVA (B, 10 kreditov).
Nad podujatím prevzala SKA záštitu.

Za informácie o podujatí zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Ateliér DUMA, Ing. Eva Kureková, Ing. Marek Sobola, PhD., Ing. Eva Wagnerová, ČR, Doc. Ing. Attila Tóth, PhD., Ing. Vilém Řiháček, ČR, Ing. Marcel Raček, PhD., Ing. Jana Bieliková, Ing. Martin Halmo, Ing. Jiří Slepička ČR
Koná sa 14.02.2024 o 09:00 hodine
Miesto konania: Nitra
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.