app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Seminár pre organizátorov a porotcov architektonických súťaží / Bilančné stretnutie k architektonickým súťažiam za rok 2023

Školenie je otvorené všetkým záujemcom a záujemkyniam ako z oblasti architektúry a výstavby, tak aj z oblasti samospráv a verejného obstarávania. Vítané teda nie sú iba výlučne autorizované osoby.

Na školenie plynule nadviaže tzv. Bilančné stretnutie k architektonickým súťažiam za rok 2023, ktoré prinesie reflexiu uplynulého obdobia a skúsenosti z konkrétnych súťaží. (Upozorňujeme, že táto časť bude realizovaná výlučne prezečnou formou.)

Prednášajúci:
Webinár pre organizátorov a porotcov architektonických súťaží

13:00 - 13:20 Prečo organizovať súťaže? (Ing. arch. Anton Reitzner)
13:20 - 13:50 Overovacie štúdie / Príprava investičného plánu / Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (Ing. arch. Anton Reitzner, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Adam Lukačovič, Mgr. art. Vít Halada, Ing. arch. Róbert Bakyta)
13:50 - 14:10 Odporúčania pre dobrý výkon porotcu v súťaži (Ing. arch. Ondrej Marko)
14:10 - 14:30 Overenie súťaží (Ing. arch. Adam Lukačovič)
14:30 - 14:50 Legislatívne rámce súťaží (Ing. arch. Rudolf Žákovský)
14:50 - 15:30 Otázky

Školenie sa uskutoční o 13:00
online / prezenčne
15 Eur členovia SKA / 35 Eur ostatní
Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov SKA (A, 20 kreditov).


Bilančné stretnutie k architektonickým súťažiam za rok 2023

16:00 - 16:10 Všeobecné zhrnutie roka v číslach (Ing. arch. Rea Dilhoffová)
16:10 - 16:30 Agenda Výboru pre súťaže a verejné obstarávania + výstupy z dotazníka k súťažiam z 2022 a 2023 (Ing. arch. Peter Lényi)
16:30 - 16:40 Skúsenosť z opakovane vypísanej súťaže a spolupráce s KPÚ, Námestie s mestským hradom, Stropkov (Ing. arch. Anton Reitzner)
16:40 - 16:50 Súťaže v národných parkoch (Ing. arch. Adam Lukačovič)
16:50 - 17:00 Hodnotenie krajinárskych riešení (Ing. Michal Marcinov)

17:00 - 17:10 prestávka

17:10 - 17:20 Stanovenie cien a odmien z pohľadu verejného vyhlasovateľa (Ing. arch. Ondrej Horváth)
17:20 - 17:30 Skúsenosti z úspešného odvolania sa voči korekcii z MIRRI (Ivan Pudiš) názov?
17:30 - 17:40 Skúsenosť zo súťaže bez vizualizácií, Galantská knižnica (Ing. arch. Peter Lényi)
17:40 - 18:30 Voľná diskusia

Stretnutie sa uskutoční o 16:00
iba prezenčná forma
Podujatie je bezplatné, bez nutnosti registrácie.UPOZORNENIE:
(1) Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na: https://zoom.us.
(2) Slovenská komora architektov spravidla webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.
Koná sa 15.02.2024 o 13:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava (budova Slovenskej sporiteľne, 2. poschodie)) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.