app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Fórum drevostavieb 2024 - Bratislava

Medzinárodná konferencia o modernej drevenej architektúre, nových technológiách a materiáloch, výmena skúseností odborníkov, architektov, projektantov a staviteľov z krajín V4 a Rakúska, sprevádzaná panelovou výstavou - 30 vybraných moderných drevostavieb zo SR, ČR, Poľska a Rakúska. Fórum drevostavieb 2024 je putovná konferencia, po Bratislave budú podujatia 6. 6. 2024 v Žiline a 3. 10. 2024 v Košiciach, rovnako ako aj výstavy.

Termíny podujatí FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024:

Výstava & konferencia Fórum drevostavieb 2024 – Bratislava
4. 3. – 26. 4. 2024, otvorené pondelok – piatok 9:00 – 17:00, vstup zdarma
Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A, 811 03 Bratislava,
Hlavný partner výstavy: Rakúske kultúrne fórum
Fórum drevostavieb 2024 – medzinárodná konferencia o architektúre z dreva
prednáškovo-diskusné podujatie pre odbornú verejnosť a médiá, vstup na základe
registrácie na lubica.fabri@archaentre.org do 8. 4. 2024, prednostne pre architektov, členov
SKA a SAS, projektantov, študentov
11. 4. 2024 (štvrtok), 14:00 – 19:00
Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A, 811 03 Bratislava

Reinštalácia výstavy Fórum drevostavieb 2023 – CONECO 2024, Bratislava
20. 3. – 23. 3. 2024, hala B2, streda – sobota, otváracie hodiny viď
CONECO RACIOENERGIA 2024 | www.incheba.sk
Hlavný partner výstavy: INCHEBA EXPO Bratislava

Reinštalácia výstavy Fórum drevostavieb 2023 – Banská Bystrica
24. 4. – 31. 5. 2024, otvorené pondelok – piatok 10:00 – 17:00, vstup zdarma
23. 4. 2024 o 16:30 – vernisáž, vstup voľný
22. 5. 2024 (streda) o 16:30 – prednáška, vstup voľný
„Na ceste k lepším domom“ – Ing. arch. Pavol Pokorný,AK Pokorny architekti,
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 240/9, 975 58 Banská Bystrica
Hlavný partner výstavy: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Výstava & konferencia Fórum drevostavieb 2024 – Žilina
3. 6. – 28. 6. 2024 – výstava
Fórum drevostavieb 2024 – medzinárodná konferencia o architektúre z dreva
prednáškovo-diskusné podujatie pre odbornú verejnosť a médiá, vstup na základe
registrácie na lubica.fabri@archaentre.org do 27. 9. 2024, prednostne pre architektov,
členov SKA a SAS, projektantov, študentov
6. 6. 2024 (štvrtok)
ÚHA Žilina, Horný Val 67/24, 010 01 Žilina

Výstava & konferencia Fórum drevostavieb 2024 – Košice
1. 10. – 31. 10. 2024, vstup zdarma
UVP Technicom, TU v Košiciach, Boženy Němcovej 5, 042 00 Košice
Fórum drevostavieb 2024 – medzinárodná konferencia o architektúre z dreva
prednáškovo-diskusné podujatie pre odbornú verejnosť a médiá, vstup na základe
registrácie na lubica.fabri@archaentre.org do 27. 9. 2024, prednostne pre architektov,
členov SKA a SAS, projektantov, študentov
3. 10. 2024 (štvrtok), 14:00 – 17:00
UVP Technicom, TU v Košiciach, Boženy Němcovej 5, 042 00 Košice

Zmena programu vyhradená.
Aktuálne detaily jednotlivých podujatí nájdete na FB admagazin a na:
https://admagazin.sk/salon-drevostavieb/forum-drevostavieb-2024/

 

Podujatie je zaradené do PVA v kategórii B (10 kreditov).
Nad podujatím SKA prevzala záštitu.

Za informácie o podujatí zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
www.einszueins.at - arch. Anegret Haider, Viedeň
www.pantograph.sk - arch. Peter Kožuško, Bratislava
www.jarina.sk - arch. Ivan Jarina, Bratislava
ďalej architekti z ČR - www.perpektiv.cz, z Poľska - Magdalena Plios a.i.
Koná sa 11.04.2024 o 13:00 hodine
Miesto konania: Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám 1/A, 811 03 Bratislava
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.