app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Využitie BIM v práci architekta*tky

Slovenská komora architektov pripravila pre svojich členov a členky, ako aj pre širokú odbornú verejnosť, seminár a panelovú diskusiu zameranú na problematiku implementácie BIM do architektonickej tvorby.

Čo od semináru očakávať?
- praktický úvod a uvedenie do problematiky
- manažment informácií v kontexte BIM
- nároky na organizačnú štruktúru a dáta
- ako sa vyrovnať s požiadavkou BIM u investora a ako komunikovať následné požiadavky/ vplyv na cenotvorbu
- pomer práca vs. výkon a (ne)efektívnosť pri využívaní?
- BIM - nástroj investora?
- ilustračné príklady zo zahraničia a skúsenosti z praxe
- limity BIM a vízia o jeho využití v budúcnosti

Prednášajúci:
Moderátor:
- Peter Jurkovič - architekt, člen predstavenstva SKA, člen Výboru pre vzdelávanie, etiku a komunikáciu a Výboru pre štandardy služieb architektov a práva duševného vlastníctva

Rečníci:
- Martin Rosa, architekt, popularizátor BIM
- Miroslav Vrana, architekt
- Matej Siebert, architekt, člen predstavenstva SKA, člen Výboru pre urbanizmus a územné plánovanie a Výbor pre štandardy služieb architektov a práva duševného vlastníctva
- Michal Pasiar, architekt a prezident BIMaS/ Tomáš Funtík, viceprezident BIMaS

Tešíme sa na Vás!

UPOZORNENIE:
(1) Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na: https://zoom.us.
(2) Slovenská komora architektov spravidla webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.

DOPLŇUJÚCE INFO:
Upozorňujeme (členov a členky SKA), že za úspešné absolvovanie online podujatia po registrácii naň sa považuje:
(1) prihlásenie sa cez zaslaný odkaz včas, t.j. v avizovanom čase začiatku podujatia,
(2) a účasť na podujatí v jeho plnej dĺžke.
V inom prípade účastník nedeklaruje svoju účasť na podujatí, a teda nespĺňa podmienky pre pridelenie stanovených kreditov.
Koná sa 30.05.2024 o 14:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov (Námestie SNP 18, Bratislava)) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.