app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Summit 2024

Slovenská rada pre zelené budovy, hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku, a Slovenská komora architektov, ktorá združuje autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov na Slovensku, pripravili konferenciu GREEN BUILDING SUMMIT 2024.

Ide o vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne, ktoré sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Martina Hypkého. Záštitu prevzalo tiež Rakúske vel'vyslanectvo – Obchodné oddelenie / ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava.

Cieľom konferencie s názvom FUTURE IN CLOSED LOOP je poskytnúť divákom inšpirácie a prípadové štúdie o udržateľných riešeniach a praktické skúsenosti zo zahraničia, ako stavať udržateľné a odolné budovy a vytvárať tak budúcnosť v architektúre a stavebníctve.

Program konferencie je štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol cirkularitu ako cestu k udržateľnej budúcnosti a pozostáva z dvoch tematických blokov s prezentáciami a následnou panelovou diskusiou a networkingom.

 

Konferencia je zaradená do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov ako podujatie A (20 kreditov).
 

Prednášajúci:
12:30 – 13:00 REGISTRÁCIA
13:00 – 13:15 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE

Richard Teichmann – podpredseda európskej siete WGBC
Nora Vranová – predsedníčka SKA
Pavol Kukura – predseda predstavenstva SKGBC

13:15 – 14:00 KEYNOTE SPEECH
Jakob Dunkl – architekt a zakladateľ, querkraft architekten, Rakúsko

14:00 – 15:30 BLOK I.
“The workplace ecosystem of the future”
Kasper Fabritius – Sales and Marketing Manager, Senaatti, Fínsko

“Scaling Sustainable Construction with prefabrication and mass timber”
Vittorio Salvadori – Business Development Manager, CREE, Rakúsko

15:00 – 15:30 PANELOVÁ DISKUSIA:
Moderátor: Marek Kremeň – podpredseda SKGBC
Jakob Dunkl – architekt a zakladateľ, querkraft architekten, Rakúsko
Kasper Fabritius – Sales and Marketing Manager, Senaatti, Fínsko
Vittorio Salvadori – Business Development Manager, CREE, Rakúsko

15:30 – 16:00 PRESTÁVKA NA KÁVU

16:00 – 18:00 BLOK II.
"Sustainability through Rebirth"
Samppa Lappalainen – CEO a partner, JKMM, Fínsko

Alfred Berger – zakladateľ, Berger-Parkkinen Architekten, Rakúsko

“Natural Systems”
Dean Lah – architekt a partner, ENOTA, Slovinsko

17:30 – 18:00 PANELOVÁ DISKUSIA:
Moderátorka: Oľga Miháliková – riaditeľka SKA
Samppa Lappalainen – CEO a partner, JKMM, Fínsko
Alfred Berger – zakladateľ, Berger-Parkkinen Architekten, Rakúsko
Dean Lah – architekt a partner, ENOTA, Slovinsko
18:00 – 22:00 RAUT A NETWORKING

Prednášky budú v anglickom jazyku – simultánne tlmočenie bude zabezpečené.
Koná sa 24.04.2024 o 09:00 hodine
Miesto konania: Ponton, Tyršovo nábrežie Bratislava – Petržalka
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.