app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Obnova budov a efektívne osvetlenie/ Ako navýšiť svetelný komfort a zabezpečiť kvalitné osvetlenie pri rekonštrukciách budov?

Na Slovensku môžeme v súčasnosti sledovať masívny nárast rekonštrukcií verejných budov, primárne s cieľom navýšiť energetickú účinnosť. Vzhľadom na objem projektov a platnú legislatívu, však v mnohých prípadoch ide kvantita projektov na úkor kvality a pozornosť je primárne zameraná na zníženie energetickej spotreby. Opomínajú sa však  zdravotné potreby užívateľov a užívateliek - detí, študentov a študentky, zamestnancov a zamestnankyne, pre ktoré by malo byť kvalitné umelé osvetlenie základom zdravého pracovného prostredia. Existuje mnoho kvalitných príkladov z verejných zdrojov, kedy sa navýšila kvalita osvetlenia v priestore, aj popri zvýšení energetickej účinnosti systému.

Ako zabezpečiť kvalitné osvetlenie z verejných zdrojov? Predstavíme odporúčania pre maximálny svetelný komfort pri minimálnej energetickej spotrebe a produktové možnosti pre:

- historické budovy a kultúrne pamiatky,
- administratívne budovy,
- školy a školské zariadenia.

Spoločnosť Zumtobel Group, v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov (ISKA), prinášajú odborný seminár, ktorý odprezentuje možnosti pri rekonštrukciách verejných budov, v súlade s novelizovanou normou STN EN 12464-1:2023, Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie vnútorných pracovísk. Časť prvá sa zameria na vnútorné pracoviská, druhá časť bude venovaná prípadovým štúdiám architektov z predmetných oblastí.

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov SKA (B, 10 kreditov).

Prednášajúci:
08:30 - 09:00 registrácia (v prípade prezenčnej účasti)

09:00 - 09:30 
Pavol Góra, Zumtobel Group
Technické možnosti osvetlenia

09:30 - 10:00
Lucia Borsíková, Lightech
Nadčasovosť v osvetlení

10:00 - 10:30
Ferenc Haász, Balogh András Miklós
Methodological Developments in Lighting Design / Metodologický vývoj v návrhu osvetlenia
(Pozn.: v anglickom jazyku, bez možnosti tlmočenia)

10:30 - 10:50 prestávka

10:50 - 11:20
Andrea Londáková, Compass Architekti
Prípadová štúdia: Rekonštrukcia kňazského seminára (Kapitulská 24-26)

11:20 - 11:50
Ondrej Jurčo, Doxa Architekti
Prípadové štúdie:
- Hvezdáreň v Prostějove,
- Rekonštrukcie knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove
- Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke

11:50 - 12:30 diskusia 
12:30 občerstvenie

Zmena programu vyhradená.
Koná sa 11.04.2024 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, Bratislava (budova Slovenskej sporiteľne, 2. poschodie)) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.