app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy 2024, Modul-I.: Cirkularita v stavebníctve

GREEN BUILDING ACADEMY 2024 predstavuje sériu štyroch online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na vybrané aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je pokračovaním základnej akadémie udržateľnosti GREEN BUILDING ACADEMY 2022 a 2023. Akadémia je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, odborníkov mimo stavebného odvetvia a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

MODUL – I.: Cirkularita v stavebníctve

Úvodný webinár Cirkularita v stavebníctve je zameraný na vysvetlenie základných definícií a princípov cirkularity v stavebníctve z pohľadu developera, architekta a tvorcu legislatívy. Dozviete sa špecifický pohľad na cirkularitu v oblasti, kde nielen materiály, ale celé budovy a štvrte podliehajú princípom cirkularity, a tiež ako sa cirkularita stáva aj na slovenskom trhu novým štandardom.

OBSAH:
1 – Cirkulárna ekonomika v stavebníctve a budovách • Špecifický pohľad na cirkularitu v stavebníctve • Definícia a základné princípy cirkularity

2 – Pohľad architekta na cirkularitu • Cirkulárna výstavba a obnova budov • Cirkularita ako nový štandard • Príklady z praxe

3 – Reforma stavebného odpadu • Legislatívne zmeny v oblasti stavebných odpadov a odpadov z demolácií • Obehové hospodárstvo a stavebný sektor, Urban Mining • Opätovné použitie a recyklácia stavebných odpadov a odpadov z demolácií – zmysluplné využitie odpadu • Cestovná mapa pre obehové hospodárstvo – smerom ku konkurencieschopnosti, ekoinováciám a udržateľnosti

Podujatie SKA zaradila do PVA (kategória B, 10 kreditov).
SKA prevzala nad podujatím záštitu.
Za informácie o podujatí zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Ing. Branislav Bošák – člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
Ing. arch Ondřej Mundl – architekt, CHYBIK+KRISTOF Associated architects
Mgr. Adriana Czímerová, PhD. – riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, Sekcia obehového hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia SR
Koná sa 12.03.2024 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.