app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy 2024, Modul-II.: Zabudovaný uhlík

GREEN BUILDING ACADEMY 2024 predstavuje sériu štyroch online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na vybrané aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je pokračovaním základnej akadémie udržateľnosti GREEN BUILDING ACADEMY 2022 a 2023. Akadémia je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, odborníkov mimo stavebného odvetvia a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

MODUL – II.: Zabudovaný uhlík

Webinár nadväzuje na prvý modul, pričom sa zameria viac na stavebné materiály. Ústrednou témou je zabudovaný uhlík, jeho výpočet a porovnávanie, a jeho význam z hľadiska životného cyklu a praktické príkady využitia rôznych druhov materiálov pri udržateľných projektoch.

OBSAH:

1 – Výpočet environmentálnych parametrov metódou LCA • Vysvetlenie LCA metódy • Vysvetlenie pojmov CO2 ekvivalentu a prepočet CO2 na C • Príklady materiálov s vyčísleným GWP a EPD certifikáty

2 – Dekarbonizácia a narastajúca potreba udržateľnejších produktov • Výroba cementu a pôvod CO2 stopy • Kroky ku zníženiu CO2 stopy cementov, označovanie cementov podľa ich CO2 stopy • Využitie nízkouhlíkových cementov v betónoch – cesta k dekarbonizácii výstavby • Zvyšovanie cirkularity - využívanie alternatívnych materiálov

3 – Nízkouhlíková oceľ a produkty v stavebníctve • Čo je 100 % recyklovaná oceľ? • Čo je to bezfosílna oceľ a kde sa využíva? • Oceľové stavebné produkty a cirkularita • Pilotné projekty

4 – Riešenia ukryté v dreve • Drevostavby ako úložisko uhlíka • Cirkularita drevených konštrukcií • Koncept – nástroj k udržateľnosti

 

Podujatie SKA zaradila do PVA (kategória B, 10 kreditov).
SKA prevzala nad podujatím záštitu.
Za informácie o podujatí zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD. – Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Mgr. Jakub Dikej – Innovations Manager, Danucem Slovensko
Ing. Branislav Bačo – obchodný riaditeľ divízie Building Envelopes, Ruukki Slovakia
Ing. Tomáš Hýrek – Business Development Manager, Stora Enso Wood Products
Koná sa 26.03.2024 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.