app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy 2024, MODUL-III.: Dopad ESG na stavebný sektor, ciele a základy ESG reportingu a CSRD

GREEN BUILDING ACADEMY 2024 predstavuje sériu štyroch online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na vybrané aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je pokračovaním základnej akadémie udržateľnosti GREEN BUILDING ACADEMY 2022 a 2023. Akadémia je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, odborníkov mimo stavebného odvetvia a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Smernica EÚ o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (Corporate Sustainability and Reporting Directive – CSRD) rozširuje požiadavky na transparentnosť a účinnosť environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia pre veľké spoločnosti, vrátane tých, ktoré majú vplyv na návrh, stavbu a prevádzku budov. Spoločnosti budú musieť pripravovať podrobnejšie a kvalitatívnejšie správy o svojom vplyve na ESG faktory a ich úsilí v súvislosti s udržateľnosťou. Pri navrhovaní, realizácii a prevádzke budov je dôležité zahrnúť ESG aspekty do všetkých procesov a aktívne reportovať o výsledkoch a účinkoch týchto opatrení. To pomôže firmám splniť požiadavky regulácie ako CSRD, ale aj prispievať k vytvoreniu udržateľnejších a zodpovednejších budov a podnikov.

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov (B, 10 kreditov).
SKA nad podujatím prevzala odbornú záštitu.
Za informácie zospovedá organizátor.

 

OBSAH:

1 – Úvod do problematiky • Princípy double materiality • Corporate Sustainability and Reporting Directive (CSRD) v podmienkach Európskej únie

2 – Tvorba ESG stratégie • Implementácia ESG z pohľadu developera. • Príklady z praxe

3 – Prínos certifikačných systémov udržateľnosti pre ESG • Certifikačné systémy a ich nadväznosť na ESG • Ako využiť potenciál súčasných certifikácií

4 – ESG v podmienkach prevádzky budov a facility manažmentu • ESG ako motivácia subjektov na trhu k znižovaniu emisií • Prehľad technológií na Slovensku • Kroky vedúce k dekarbonizácií

 

Prednášajúci:
Pavel Mišiga, vedúci oddelenia obehového hospodárstva a biologických systémov Európskej komisie
Ing. arch. Martin Stohl, člen predstavenstva SKGBC
Ing. Marek Kremeň, podpredseda predstavenstva SKGBC
Ing. Kristína Baloghová, manažérka úseku energetických služieb ENGIE Slovensko
Koná sa 14.05.2024 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.