app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy 2024, MODUL-IV.: EU Taxonómia a stavebný sektor

GREEN BUILDING ACADEMY 2024 predstavuje sériu štyroch online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na vybrané aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je pokračovaním základnej akadémie udržateľnosti GREEN BUILDING ACADEMY 2022 a 2023. Akadémia je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, odborníkov mimo stavebného odvetvia a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov (B, 10 kreditov).
SKA nad podujatím prevzala odbornú záštitu.
Za informácie zospovedá organizátor.

 

OBSAH:

1 – Kritériá a vyhodnocovanie EU Taxonómie z pohľadu bankového sektora • Forma reportovania EU Taxonómie • Súčasná situácia na Slovensku

2 – Prístup developera ku kritériám EU Taxonómie • Navrhovanie budov s ohľadom na EU Taxonómiu • Prepojenie s témou ESG

3 – Úloha certifikačných systémov a ich prínos, súlad s EU Taxonómiou • Vyhodnocovanie kritérií a validácia EU Taxonómie pomocou certifikácie

4 – Dopad EU Taxonómie a ESG na technológie budov • Kritériá a metódy vyhodnocovania súladu pomocou počítačových simulácií • Príklady z praxe

 

Prednášajúci:
• Ing. Juraj Vilém, sustainability manager, Slovenská sporiteľňa
• Ing. arch. Martin Stohl, člen predstavenstva SKGBC
• Ing. Marek Kremeň, podpredseda predstavenstva SKGBC
• Ing. Milan Janák, PhD., riaditeľ Simulácie Budov
Koná sa 28.05.2024 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.