app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Webinár o zmenách v stavebnej legislatíve účinných od 1. 4. 2024

13:00 - 13:40
Úprava stavebného práva od 1. 4. 2024
Ladislava Cengelová, Ministerstvo dopravy SR
30 min.

13:40 - 14:20
Legislatívne zmeny v rámci územného plánovania k 1. 4. 2024
Slavomíra Salajová, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu pre legislatívnu oblasť SR
40 min

14:20 - 15:00
Otázky a odpovede

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov (A, 20 kreditov).

Prednášajúci:
- Ladislava Cengelová, generálna riaditeľka sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja MD SR
- Slavomíra Salajová, poradkyňa predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu pre legislatívnu oblasť

UPOZORNENIE:
(1) Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na: https://zoom.us.
(2) Slovenská komora architektov spravidla webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.
Koná sa 25.04.2024 o 13:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.