app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Fórum drevostavieb 2024 - Žilina

Medzinárodná odborná konferencia o modernej drevenej architektúre a nových materiáloch a technológiách pre udržateľnú a klimatickým zmenám uspôsobenú výstavbu Pokrašovanie série konferencií a výstavy na trase Bratislava - Žilina - Košice s cieľom prebudiť potenciál tvorcov aj v regiónoch a ozrejmiť architektom ich významnú úlohu v udržateľnom staviteľstve.

Podujatie je zardené do PVA (B, 10 kreditov).
SKA nad podujatím prevzala záštitu.

Za uvedené informácie zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Pavol Pokorný, architekt
Michal Diviš, architekt
Ľubica Fábri, architektka - teoretička a publicistka;
Tomáš Tornyos, architekt
Kamil Mrva (CZ), architekt
CARAVAN atelier (AT), architekti
Andrej Hašta, teoretik a environmentalista
Koná sa 06.06.2024 o 13:30 hodine
Miesto konania: Hotel Slovakia, Žilina
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.