app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Plánovať krajinu?

Prvá zo série jej prednášok je venovaná zmyslu a významu plánovania krajiny všeobecne. Ide o komplexnú problematiku, ktorá si vyžaduje medzi odborovú spoluprácu. To znamená, že bez koordinácie a spolupráce všetkých dotknutých profesií je plánovanie v krajine fragmentárne. Tému prednášky volíme preto, že začína byť aktuálna v súvislosti s legislatívnymi zmenami na území SR a konkrétne so spracovaním krajinnoplánovacích štúdií.

Na úvodnú prednášku v budúcnosti nadviažu ďalšie približujúce tému vo väčšom detaile a na osobných skúsenostiach.

Podujatie je spoplatnené
študenti 5,- eur
člen/členka AKA 10,- eur
nečlen/nečlenka AKA 15,-eur

Registrácia:
- zašlite email: aka@aka.sk
- vo forme: "žiadosť o podujatie Plánovať krajinu? + celé meno + adresu alebo fakturačné údaje", odpoveďou dostanete údaje ku platbe, po uhradení poplatku vám zašleme zoom link na podujatie a účtovný doklad...


SKA nad podujatím prevzala záštitu
Podujatie je zaradené do PVA (B, 10 kreditov)

Za  uvedené informácie zodpovedá organizátor

Prednášajúci:
Klára Salzmann
krajinná architektka

Štúdium krajinárskej architektúry absolvovala v roku 1982 na Corvinus University v Budapešti, Ph.D. titul získala v roku 2008 na SPU v Nitre, habilitáciu na tému Úvahy o krajine obhájila v roku 2022 na FA ČVUT v Prahe. Pôsobí ako pedagóg odboru Krajinárska architektúra na FA ČVUT v Prahe a vedie Atelier Salzmann veľkých krajinárskych mierok. Spoločne so študentmi otvára témy revitalizácie krajiny Sudet, kultúrnej krajiny a koncepciu krajiny v územnom plánovaní. Pracuje ako autorizovaný krajinársky architekt ČKA. Vo svojej praxi sa venuje komplexnému krajinnému plánovaniu a propagácii zelenej infraštruktúry v Českej republike.
Koná sa 03.06.2024 o 16:30 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.