app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

BARDKONTAKT 2024

Tohtoročné XXXII. vydanie tradičného seriálu vedeckých konferencií Bardkontakt bude opäť venované skúmaniu a riešeniu aktuálnych výziev.

Podnetom sú celosvetovo turbulentné podmienky súčasného života, jeho prírodného i životného prostredia, z ktorých plynú nové úlohy pre ochranu a obnovu pamiatok a zachovanie kultúrneho dedičstva.

Organizátori tohtoročnej konferencie nadväzujú na aktuálne hnutie odborníkov a nadšencov za zachovanie pamiatok po celom svete, keď za nosnú tému tohoročného Bardkontaktu zvolili tému: „OCHRANA A OBNOVA PAMIATOK V KONTEXTE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ“. Téma je v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia ICOMOS 2023 v Sydney, kde téma „Dedičstvo odolné voči katastrofám a konfliktom – pripravenosť, odozva a obnova“ bola zvolená za nosnú tému na pre Trienálny vedecký plán na roky 2024-2027.

https://bardkontakt.wixsite.com/bardkontakt2024
https://bardkontakt.wixsite.com/bardkontakt2024en

Podujatie je zaradené do PVA (B, 10 kreditov)

Za informácie zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Prednášajúci a program bude dostupný začiatkom septembra 2024.
Koná sa 23.09.2024 o 08:30 hodine
Miesto konania: Bardejov
Prihlásenie