app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Organizácia architektonickej súťaže

Pravidelný formát jarného semináru Slovenskej komory architektov o architektonických súťažiach – forme verejného obstarávania, ktorá je najúčinnejším spôsobom získania čo najlepšieho projektu pre plánovanú stavbu/obnovu/územný plán. 

Prednášajúci prevedú účastníkov webinára základnou terminológiou a legislatívnymi rámcami architektonických súťaží, procesom ich prípravy a priebehom samotnej súťaže.

V nadväznosti na aktuálne schválenie nového znenia Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov, budú na podujatí predstavené jeho základné východiská ako aj zmeny oproti predošlému vydaniu. 

Podujatie je určené všetkým záujemcom o tematiku architektonických súťaží a to ako zo strany vyhlasovateľa tak aj na strane účastníkov. 

Program podujatia:
Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.: Čo je súťaž návrhov? (úvod & právne predpisy)
Mgr. art. Rea Dilhoffová: Štatistika & bilancie overených súťaží návrhov na Slovensku 2021-2022
Ing. arch. Adam Lukačovič: Organizácia súťaže návrhov v praxi
Ing. arch. Rudolf Žákovský: Predstavenie nového Súťažného poriadku SKA

Podujatie je zaradené do PVA SKA (A, 20 kreditov).

Prednášajúci:
Mgr. art. Rea Dilhoffová - Odbor súťaží návrhov Slovenskej komory architektov - evidencia a overovanie súťaží návrhov, komunikácia s vyhlasovateľmi súťaží
Ing. arch. Adam Lukačovič – spracovateľ súťažných podmienok súťaží návrhov, člen Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie Slovenskej komory architektov
Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. - konzultácie ohľadom organizovania súťaží, Inštitút Slovenskej komory architektov
Ing. arch. Rudolf Žákovský – predseda Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie Slovenskej komory architektov

UPOZORNENIE:
(1) Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na: https://zoom.us.
(2) Slovenská komora architektov spravidla webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.
Koná sa 23.03.2023 o 14:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.