app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Nová stavebná legislatíva na Slovensku – prehľad pre architektov

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) z 1976 bol po takmer 50 rokoch nahradený novou legislatívou. Nahradia ho dva nové zákony - Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2024. Aké sú ciele právnej úpravy, ktoré hlavné zmeny nová legislatíva prináša a ako sa dotknú výkonu povolania architekt, odprednáša odborník na danú tému, vedúci Pracovnej skupiny pre prípravu legislatívy, Ing. arch. Juraj Šujan.

Webinár sa uskutoční vo formáte hybrid, čo znamená, že sa naň môžete pripojiť online (zoom) alebo ho absolvovať prezenčne v priestoroch SKA (Námestie SNP 18, Bratislava).

Prednášajúci:
Ing. arch. Juraj Šujan
Koná sa 28.09.2022 o 15:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Úrad SKA) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.