app.title

Registrácia

Späť na všetky podujatia

Školské budovy - úlohy a skúsenosti architekta a samosprávy

Ako postupovať pri obstarávaní rekonštrukcii budov a novostavbieb určených na vzdelávanie

Dostupnosť, rozvoj a kvalita vzdelávania na všetkých stupňoch škôl je jednou z priorít Plánu obnovy a odolnosti SR. Aby sme nepremeškali túto jedinečnú príležitosť na zlepšenie stavebného fondu školských a vzdelávacích zariadení, Saint Gobain spolu s Inštitútom Slovenskej komory architektov organizujú seminár tematicky zameraný na oboznámenie účastníkov a účastníčok s praktickými informáciami a komplexným procesom obstarávania a realizácie tohto špecifického typu stavieb - z pohľadu obstarávateľa, aj zo skúsenosti architektov. Preto sú cieľovou skupinou, okrem architektonickej obce, primárne predstavitelia verejnej správy a samospráv.

08:30 - 09:00     Registrácia

09:00 – 09:20    Čo obnáša rekonštrukcia verejnej inštitúcie / Skúsenosť architekta s rekonštrukciou školských zariadení
Peter Kožuško & Tomáš Auxt, ateliér Pantograph
- Rekonštrukcia Základnej školy na Plickovej ulici v Rači
- Rozšírenie kapacít základnej školy v Záhorskej Bystrici        

09:20 – 09:35   Procesy a odporúčania obstarávateľa
Michal Drotován, starosta Mestskej časti Bratislava – Rača

09:35 -  09:50   Procesy a odporúčania obstarávateľa
Jozef Krúpa, starosta Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica

09:50 – 10:10    Skúsenosti architekta s rekonštrukciou vzdelávacej inštitúcie
Mário Regec, Regec+Vrbová Architekti
- Školiace centrum remeselnej výroby, Tornaľa

10:10 – 10:30    Prestávka 

10:30 – 10:50     Architektonické súťaže a verejné investície
Ondrej Horváth, vedúci Odboru územného rozvoja a koncepcií, Mesto Trnava

10:50 – 11:00    Overovanie architektonických súťaží
Martin Zaiček, Slovenská komora architektov

11:00 – 11:20    Poradenská a sprostredkovateľská agentúra
Peter Potecký, MP Profit

11:20 – 12:00    Praktické riešenia Saint Gobain
Peter Petraško & Tomáš Guniš, Saint-Gobain riešenia Multi Comfort pre školy/škôlky

12:00 - 12:30     Otázky & Diskusia 
12:30                 Obed (zabezpečený organizátorom)

 

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov SKA (B, 10 kreditov).

Prednášajúci:
viď program
Koná sa 01.06.2023 o 08:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 831 08 Bratislava) a súčasne online.
https://www.komarch.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov