app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Obnova budov do súčasných energetických a kvalitatívnych štandardov

Spoločnosť Saint Gobain spolu s Inštitútom Slovenskej komory architektov spoločne organizujú seminár, ktorý predstaví jednak súčasné prístupy pri obnove industriálneho dedičstva z pohľadu architektov a architektiek a rovnako prinesie praktické informácie o aktuálnych technológiách a materiáloch a predstaví potenciálne riziká pri ich použití.

Prednášajúci:
08:30 - 09:00
Registrácia

09:00 - 09:20
Obnova budov: Od úžitkovej hodnoty k národnej bezpečnosti
Miroslav Marko, IAACC

09:20 - 09:40
Riziká a možnosti rekonštrukcie budov s chránenou fasádou
Vladimír Balent, Saint - Gobain

09:40 - 10:00
Pradiareň 1900 - oživenie národnej kultúrnej pamiatky
Peter Dovala, YIT

10:00 - 10:20
Chladenie budov v historických centrách miest – Eskontná Banka Bratislava
Jozef Šedivý, Daikin

10:20 - 10:40
Prestávka

10:40 - 11:20
Konverzia industriálnych stavieb
Zuzana Zacharová, Martin Paško, Design Factory

11:20 - 11:40
Využitie 3D skenera pri obnove historických budov
Peter Paľko a Róbert Turčan, Arch ateliér PPArch a Dolet s.r.o.

11:40 - 12:10
Praktické riešenia Saint Gobain
Juraj Mlynarčík & Peter Petraško, Saint-Gobain riešenia Multi Comfort

12:10 - 12:30
Otázky & Diskusia

12:30
Obed (zabezpečený organizátorom)
Koná sa 23.11.2023 o 08:30 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 831 08 Bratislava (budova Slovenskej sporiteľne, 2. poschodie)) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.