app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Webinár pre organizátorov súťaží návrhov a školenie porotcov súťaží

Webinár realizujeme v nadväznosti na aktuálnu novelu zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 z.z. Vstupujú do platnosti nové finančné limity, ktoré budú mať aj vplyv na súťaže návrhov. 

Komora overila v roku 2021 rekordných 35 súťaží v rôznych formátoch a typológiách, čo vytvára široký priestor pre reflexiu súťažného prostredia (podujatie BIlancie súťaží 2022 viď na konci tohto postu).

Školenie je otvorené všetkým záujemcom ako z oblasti architektúry a výstavby, tak z oblasti samospráv a verejného obstarávania a teda nie je určený len pre autorizovaných architektov a autorizované architektky. 

Účasť na seminári je podmienkou pre zápis do zoznamu spracovateľov súťažných podmienok v zmysle čl. 20, ods. 3 súťažného poriadku SKA. Pre AA a AKA, ktorí sú zapísaní v zozname porotcov súťaží návrhov v zmysle čl. 20 ods. 4 Súťaženého poriadku SKA je účasť na webinári odporúčaná.   

Prednášajúci:
TÉMY A REČNÍCI:
príprava a vyhlasovanie súťaží: Ing. arch. Rudolf Žákovský / Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. (SKA)
organizácia súťaží: Ing. arch. Peter Lényi, PhD. / Ing. arch. Ondrej Marko (2021)
skúsenosti porotcu: Ing. arch. Peter Moravčík
Zelená politika architektúry - výstupy pracovnej skupiny: Ing. arch. Rea Dilhoffová (SKA) / Lýdia Grešáková (Spolka)
Koná sa 12.04.2022 o 09:30 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.