app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Právne minimum architekta II.: Autorské práva architekta - autora diela

Slovenská komora architektov pripravila pre záujemcov z radov členskej základne i širokej odbornej verejnosti dvojicu webinárov, na tému: 

Právne minimum architekta I.: Zmluva o poskytovaní služieb architekta SKA (5. 5. 2022)
Služby architekta SKA ako súčasť dobrej európskej praxe -  nové základy zmluvnej dohody architekta a klienta

Právne minimum architekta II.: Autorské práva architekta - autora diela (6. 6. 2022)
Výhradné práva autora architektonického diela - obsah práva, zásah do práv autora, autorský dohľad, licencia a použitie diela

 

Prednášajúci:
(1) zmluva o poskytovaní služieb architekta SKA (5.5.)
- Ing. arch. Kornel Kobák, podpredseda SKA, vedúci Pracovnej skupiny pre štandardy služieb architektov, zodpovedný za agendu pre zahraničné vzťahy a
- spolupracujúca advokátka SKA JUDr. Katarína Haščáková.

(2) autorské práva architekta - autora diela (6.6.)
- Ing. Oľga Miháliková, riaditeľka úradu SKA a priblíži tému uplatnenia autorských práv v prípade OD FIX v Martine od architekta Ivana Matušíka,
- Ing. Michal Marcinov, člen Výboru krajinných architektov SKA prinesie príspevok: Autorský dohľad krajinného architekta nad dopracovaním projektovej dokumentácie a realizáciou navrhnutého diela
- právny rámec na tému autorských práv architekta ako autora diela poskytne spolupracujúca advokátka SKA JUDr. Katarína Haščáková
Koná sa 06.06.2022 o 14:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.