app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky

Prednášajúci:
Koná sa 10.05.2022 o 08:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.