app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Bardkontakt 2022: Problematika mestských pamiatkových centier

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, v spolupráci s Mestom Bardejov, organizujú konferenciu Bardkontakt 2022, na tému: Ochrana pamiatok na Slovensku v mozaike udalostí, procesov a osobností.

Tohtoročný Bardkontakt 2022 je v poradí už jubilejný XXX. ročník. Jubileá sú obyčajne sprevádzané bilancovaním – obhliadnutím sa za uplynulým obdobím: Čo nám prinieslo? Kam nás priviedlo? A spravidla je to tiež podnet na zamyslenie – kam a ako ďalej? V prípade konferencie Bardkontakt možno konštatovať, že rozhodnutie o jeho organizovaní bolo šťastné a rozhodne prínosné. Každoročne prináša témy, podnety aj konfrontácie smerujúce nielen k zachovaniu kultúrneho dedičstva a našich historických sídiel a ich centier, ale zamerané aj na ich rozvoj. A veríme, že tomu tak bude aj v tomto roku a tiež, že sa tradícia udrží aj do ďalších rokov.

V tomto roku sa okrem jubilea našej konferenčnej série stretávame aj s ďalšími jubileami, ktoré majú vzťah k hlavnému predmetu Bardkontaktu – k pamiatkam a širšie k nášmu kultúrnemu dedičstvu. Tohto roku sa napĺňa 50 rokov od prijatia Konvencie o ochrane svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. Táto konvencia výrazne prispela k celosvetovému zvýšeniu pozornosti ku kultúrnemu dedičstvu, k jeho pominuteľnosti, ale aj k uvedomeniu si jeho významu pre ďalší rozvoj ľudskej civilizácie. Zároveň pripomenula, že človek a jeho diela sú vždy v nejakej relácii až interakcii s okolitým prostredím, s prírodou, ktorá vždy istým spôsobom ovplyvňuje a podmieňuje konanie ľudí.

A tohto roku si pripomenieme aj vlaňajšie jubileum našej vrcholnej špecializovanej inštitúcie pre ochranu a zachovanie pamiatkového fondu – 70. výročie založenia Pamiatkového úradu SR, ktoré sme si vlani v online priestore výraznejšie nepripomínali. Obzrieme sa na jednotlivé obdobia pamiatkovej ochrany a ich prínosy.

Za obsah príspevku zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
bude doplnené
Koná sa 22.08.2022 o 08:30 hodine
Miesto konania: Zasadacia sieň MsZ – MsÚ Radničné námestie č. 16, Bardejov
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.