app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Salón drevostavieb 2022 Bratislava

V poradí už 17. ročník česko-slovenskej nesúťažnej prehliadky modernej drevenej architektúry Salón drevostavieb 2022, predstaví v slovenskej premiére v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave od 23. 5. do 17. 6. 2022 spolu 30 vybraných inšpiratívnych moderných stavieb z dreva, realizovaných podľa návrhov najmä architektov z Česka, Slovenska, ale i z Rakúska, Švédska a Talianska.

Záujemcovia z radov širšej verejnosti sa môžu s jedným z diel zaradeným na aktuálny Salón zoznámiť priamo na mieste, a to dňa 3. 6. 2022 od 13:30, kedy sa uskutoční prechádzka k objektu Pozorovňa zvierat Vydrica pri Bratislave. Prehliadku drevostavby, ktorá slúži aj ako útočisko pri nepriazni počasia, povedie jeden z jej autorov, architekt Martin Hörmann zo štúdia OFFICE110. 

„Drevostavby – to v súčasnosti už nie sú iba rodinné a víkendové domy. Celosvetovým trendom je stavať čoraz viac verejných a viacpodlažných budov, ktoré využívajú drevo ako trvale obnoviteľný stavebný materiál, významne viažu zo vzduchu CO2, zlepšujú klímu v mestách a zároveň poskytujú ľuďom prostredie na prácu, vzdelávanie a život s vysokou pridanou hodnotou.“ Za tím organizátorov – architektka Ľubica Fábri, riaditeľka Salónu drevostavieb v SR.

Diela všetkých prednášajúcich sú súčasťou panelovej výstavy a publikácie k nej – Ročenka dřevěné architektury 2022. 

 

Doplnenie informácie:

Výstava: Salón drevostavieb 2022, 8.7. – 9.9.2022, Galéria SAS, Panská 15/1. posch. (Ballasov palác), Bratislava

Výstava Salón drevostavieb 2022 je 17. ročník česko-slovenskej nesúťažnej prehliadky modernej drevenej architektúry. Výber drevostavieb na výstavu zostavili kurátori Ľubica Fábri a Pavel Horák (CZ) z diel realizovaných v uplynulom roku. Na výstave sa návštevníci môžu prostredníctvom plagátov zoznámiť s 30 inšpiratívnymi modernými stavbami z dreva, realizovanými podľa návrhov najmä architektov z Česka, Slovenska, ale i s dielami hostí z Rakúska, Švédska či Talianska. Vystavená kolekcia predstavuje rôzne typy stavieb – prevažne rodinné a víkendové domy, ale i výškovú budovu z dreva, hotel, materskú školu, domov seniorov, záhradníctvo, útulňu či pozorovateľňu zvierat postavenú v Mestských lesoch Bratislavy. K výstave vydali organizátori atraktívnu publikáciu Ročenka drevenej architektúry 2022, ktorá predstavuje všetky stavby z výstavy a prináša aj rozhovory s viacerými poprednými tvorcami moderných drevostavieb.

Vstup: zdarma, v utorok a v piatok (mimo štátnych sviatkov), v čase od 11:00 do 15:00. 

Prednášajúci:
Rečníci / rečníčky:

Ing, arch. Juri Troy, renomovaný rakúsky architekt a pedagóg, Viedeň, www.juritroy.com 
Ing. arch. Pavel Horák, etablovaný český architekt a staviteľ drevostavieb, Prodesi/Domesi, Praha 
Ing. arch. Zuzana Kierulfová, renomovaná architektka energeticky úsporných stavieb, Createrra a OZ Arthur
Ing. arch. Ivan Jarina, renomovaný architekt drevostavieb, Ateliér Van Jarina, Bratislava
Ing. arch. Daniel Kubiš, renomovaný architekt drevostavieb, Kubis architekti, Bratislava
Ing. arch. Martin Hörmann, architekt, OFFICE110, Bratislava
Ing. arch. Andrej Olah, architekt, GRAU architects, Bratislava
Ing. arch. Danica Pišteková, architekt a pedagóg, studio WOVEN, Bratislava 
Koná sa 02.06.2022 o 15:00 hodine
Miesto konania: Rakúske kultúrne fórum, Bratislava
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.