app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Konferencia ASPO - obstarávanie služieb architektov a projektantov

Slovenská komora architektov (SKA) prevzala záštitu nad konferenciou, ktorá bude venovaná téme optimalizácie postupov obstarávania služieb architektov a projektantov a architektonických diel. Prednášajúcimi ako aj účastníkmi diskusií sú rovnako zástupcovia SKA. 

Registrácia do 14.4.2022: jana.skybova@psk.sk

Prednášajúci:
PROGRAM
08:30 - 09:00
Prezentácia účastníkov konferencie

09:00 - 09:10
Otvorenie konferencie

09:10 - 09:50 
Súťažné podklady verejného obstarávania projektovej dokumentácie – podmienky účasti osobného postavenia – rozsah a obsah oprávnení autorizovaného stavebného inžiniera a architekta

Prednášajúci:
SKSI: Ing. Ján Petržala

Účastníci panelovej diskusie:
SKA : Ing. arch. Kornel Kobák
SKSI: Ing. Ján Petržala
Mesto Prešov: Ing. Andrej Gajdoš
PSK: Ing. Anton Repka

09:50 - 10:30 
Súťažné podklady verejného obstarávania služieb architektov a projektantov – opis predmetu zákazky

Prednášajúci:
SKA: Ing. arch. Kornel Kobák

Účastníci panelovej diskusie:
SKA: Mgr. Art. Martin Zaiček, PhD.
SKSI: Ing. Ján Jakubov
Mesto Prešov: Ing. arch. Vladimír Krištof
PSK: Ing. Radomír Hitrík

10:30 - 11:00
Coffee break

11:00 - 11:40
Súťažné podklady verejného obstarávania projektovej dokumentácie – zmluvné podmienky a zmluvné sankcie

Prednášajúca:
PSK: JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA

Účastníci panelovej diskusie:
SKA: Ing. arch. Peter Marcinko
SKSI: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Mesto Prešov: Mgr. Monika Steininger
PSK: Mgr. Ľuboš Keller

11:40 - 12:20 hod.
Súťažné podklady verejného obstarávania projektovej dokumentácie – súťaž návrhov

Prednášajúci:
SKA: Mgr. Art. Martin Zaiček, PhD.

Účastníci panelovej diskusie:
SKA: Mgr. Art. Martin Zaiček, PhD.
SKSI: Ing. Ján Jakubov
Mesto Prešov: Ing. arch. Juraj Medvecký - Heretik
PSK: Ing. Viktória Lukáčeková
12:20 - 12:50 hod. - Občerstvenie
12:50 - 13:00 hod. – Záver
Koná sa 27.04.2022 o 08:30 hodine
Miesto konania: Budova Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru 3, Prešov
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.