app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Problematika škodlivej akustiky na školách a možné riešenia z praxe

Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred hlukom na školách a považuje za kľúčové riešiť akustickú pohodu v nich. Očakáva totiž, že sa počet mladých ľudí vo veku 12 až 35 rokov s čiastočnou alebo úplnou stratou sluchu zvýši do roku 2050 celosvetovo až o 67% na 2,5 miliárd. A to je veľký problém.

Doterajšie merania hluku spoločnosti Ecophon na slovenských školách potvrdzujú nadmerné hodnoty, predovšetkým v parametroch času dozvuku, trepotavej ozvene a zhoršenej úrovne zrozumiteľnosti reči. Ako vyplýva z prieskumu realizovaného medzi slovenskými pedagógmi, hluk vnímajú ako faktor s negatívnym vplyvom tak na vyučovací proces, ako aj pre zdravie.

Našťastie preč sú už časy, kedy sa rekonštrukcia škôl rovnala výmene okien, či oprave strechy a vykurovania. Po vzore škandinávskych krajín aj u nás rastie záujem škôl o také prvky rekonštrukcie, ktoré vytvárajú v školách kvalitnejšie vnútorné prostredie, vrátane akustického. A práve v tom môžu zohrať dôležitú úlohu architekti.

O dostupných riešeniach, ako sa zmenila situácia v Poľsku po zavedení záväznej normy, ako aj o zahraničných case studies bude na webinári hovoriť Mikolaj Jarosz a Peter Petraško zo švédskej spoločnosti ECOPHON (člen skupiny Saint Gobain a partner CE ZA AR 2021) a architekt Tomáš Guniš (Saint Gobain).

Prednášajúci:
Témy a prezentujúci:
Mikolaj Jarosz (PL) (Concept Developer, ECOPHON)*
Peter Petraško (SK) (Key Segment Developer, ECOPHON)
Tomáš Guniš (SK) (Saint-Gobain)
*Táto časť bude realizovaná v anglickom jazyku bez zabezpečenia tlmočenia.
Koná sa 31.03.2022 o 10:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.