app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Základné kamene obchodného modelu kreatívcov – Duševné vlastníctvo

Webinár na tému ochrany práv k duševnému vlastníctvu pre podnikateľské subjekty, venovaný ochrane výsledkov kreatívnej činnosti, osobitným režimom vzniku predmetov duševného vlastníctva, zmluvným aspektom a zmenám v novom autorskom zákone. 

Podujatia sú určené pre podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území SR a zároveň  pôsobiace v jednom alebo vo viacerých z projektom podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu, ktorými sú:  Architektúra, Reklama a Marketing, Dizajn a IKT-programovanie.

Prednášajúci:
Hlavnou lektorkou je JUDr. Zuzana Adamová, PhD., ktorá pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co. a je tiež riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Trnavskej univerzite.
Koná sa 26.04.2022 o 14:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.