app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy / MODUL I: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) pripravila sériu odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu s názvom GREEN BUILDING ACADEMY 2022. Akadémia udržateľnosti, ktorá je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, odštartuje prvým modulom 15. marca 2022.

V rámci série siedmich online webinárov GREEN BUILDING ACADEMY 2022 sa naši odborníci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. V jednotlivých moduloch sa budú venovať  základným definíciám a princípom udržateľnosti v stavebníctve ale aj dobrým príkladom z praxe a jednotlivým oblastiam a fázam výstavby v nadväznosti na udržateľnosť.

Dozviete sa aký je rozdiel medzi energeticky efektívnou, udržateľnou a uhlíkovo neutrálnou budovou, čo sú certifikačné systémy a aké sú piliere udržateľného projektovania, výstavby, ale aj prevádzky budov. Neoddeliteľnou súčasťou akadémie je tiež modul o zdravom vnútornom prostredí a nezabudneme ani na udržateľné narábanie s vodou a na zeleň.

1 – Princípy udržateľnosti
Potreba udržateľnosti v stavebníctve – klimatické zmeny, ekonomika a zdravie.
Definícia a princípy udržateľnosti.
Tri evolučné stupne – energeticky efektívna budova, udržateľná budova a uhlíkovo neutrálna budova.
Uhlíková stopa – zabudovaný uhlík a uhlík z prevádzky, EPD a iné certifikáty.
 
2 – Deklarácia udržateľnosti – certifikačné systémy
Princípy udržateľnej certifikácie.
Certifikačné systémy LEED, BREEAM, WELL.
Ostatné certifikačné systémy DGNB, Level(s), SBTool, FitWELL, atď.
Certifikácie na Slovensku a najlepšie certifikované budovy.

3 – Udržateľné projektovanie, výstavba (rekonštrukcia) a prevádzka budov
Integrované plánovanie a projektovanie.
Udržateľná výstavba budov – stavebné procesy a postupy, materiály.
Udržateľná obnova budov – stavebné procesy a postupy, materiály.
Udržateľná prevádzka budov – monitorovanie a optimalizácia prevádzky, manuál pre správcov, interné firemné politiky udržateľnosti.

4 – Desatoro udržateľnosti v stavebníctve
10 najdôležitejších bodov udržateľnosti v stavebníctve, ktoré by sme si mali zapamätať.

Prednášajúci:
Ing. Pavol Kukura, PhD., predseda predstavenstva SKGBC
Ing. Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC
Ing. arch. Martin Stohl, člen predstavenstva SKGBC
Ing. arch. Tomáš Guniš, projektovo architektonický špecialista, Saint-Gobain Slovensko
Koná sa 15.03.2022 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.