app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Organizácia malej architektonickej súťaže v súlade s výzvou FPU

Malá architektonická súťaž ako nástroj pre žiadateľov o podporu z Fondu na podporu umenia vyplývajúci z Programu 5. Otázky k téme sú vítané.

Webinár je primárne určený žiadateľom o podporu z Fondu na podporu umenia (Program 5: Pamäťové a fondové inštitúcie a príslušné podprogramy), ktorí sa plánujú do výzvy zapojiť a ktorých po úspešnom pridelení grantu čaká organizovanie tzv. "malej" architektonickej súťaže. Prednášajúci prevedú účastníkov webinára základnou terminológiou a legislatívnymi rámcami súťaží a samotným procesom ich prípravy a priebehu. Na príkladoch úspešne realizovaných obdobných súťaží si priblížime špecifiká konkrétneho typu tzv. „malej“ súťaže, ktorá je ideálnym spôsobom obstarania najkvalitnejšieho architektonického návrhu pre typ zadania, vyplývajúci z Programu 5. Otázky k téme sú vítané.

Prednášajúci:
Ing. arch. Rudolf Žákovský – predseda Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie, Slovenská komora architektov
Mgr. art. Rea Dilhoffová – samostatná odborná referentka pre súťaže návrhov, Slovenská komora architektov
Mgr. Mirek Karas – advokát, Slovenská komora architektov
Ivana Chyláková – referentka, Fond na podporu umenia
Monika Filová – referentka, Fond na podporu umenia
Koná sa 20.10.2022 o 13:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.