app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy / MODUL III. Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2, obnoviteľné zdroje energie

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) pripravila sériu odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu s názvom GREEN BUILDING ACADEMY 2022. Akadémia udržateľnosti, ktorá je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, odštartuje prvým modulom 15. marca 2022.

V rámci série siedmich online webinárov GREEN BUILDING ACADEMY 2022 sa naši odborníci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. V jednotlivých moduloch sa budú venovať  základným definíciám a princípom udržateľnosti v stavebníctve ale aj dobrým príkladom z praxe a jednotlivým oblastiam a fázam výstavby v nadväznosti na udržateľnosť.

Dozviete sa aký je rozdiel medzi energeticky efektívnou, udržateľnou a uhlíkovo neutrálnou budovou, čo sú certifikačné systémy a aké sú piliere udržateľného projektovania, výstavby, ale aj prevádzky budov. Neoddeliteľnou súčasťou akadémie je tiež modul o zdravom vnútornom prostredí a nezabudneme ani na udržateľné narábanie s vodou a na zeleň.

OBSAH:

1 – Energetická efektívnosť, CO2, obnoviteľné zdroje
Legislatívne a technické požiadavky.
Integrované projektovanie.
Využívanie počítačových simulácií pri návrhu budov.
Najčastejšie chyby pri návrhu budov s požiadavkou na energetickú efektívnosť a nízku uhlíkovú stopu a trendy.

2 – Medzinárodné certifikačné systémy
Certifikačné systémy a ich nadväznosť na energetickú efektívnosť, redukciu CO2 a obnoviteľné zdroje.
Certifikačný systém BREEAM.
Certifikačný systém LEED.
Príklady budov na Slovensku.

3 – Energetická efektívnosť, CO2 a aplikácia obnoviteľných zdrojov v praxi
Prístup developera k téme energetickej efektívnosti, CO2 a obnoviteľným zdrojom.
Energetická trieda A0 ako štandard pri navrhovaní budov?
Výzvy pri aplikácii obnoviteľných zdrojov.
Prevádzka budov s dôrazom na nízku spotrebu energie a nízke emisie CO2.
Porovnanie so zahraničím a trendy.

Prednášajúci:
Ing. Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC
Ing. Milan Janák, PhD., riaditeľ Simulácie Budov
Ing. arch. Martin Stohl, člen predstavenstva SKGBC
Koná sa 12.04.2022 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.