app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy / MODUL IV. Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpadmi a cirkularita

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) pripravila sériu odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu s názvom GREEN BUILDING ACADEMY 2022. Akadémia udržateľnosti, ktorá je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, odštartuje prvým modulom 15. marca 2022.

V rámci série siedmich online webinárov GREEN BUILDING ACADEMY 2022 sa naši odborníci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. V jednotlivých moduloch sa budú venovať  základným definíciám a princípom udržateľnosti v stavebníctve ale aj dobrým príkladom z praxe a jednotlivým oblastiam a fázam výstavby v nadväznosti na udržateľnosť.

Dozviete sa aký je rozdiel medzi energeticky efektívnou, udržateľnou a uhlíkovo neutrálnou budovou, čo sú certifikačné systémy a aké sú piliere udržateľného projektovania, výstavby, ale aj prevádzky budov. Neoddeliteľnou súčasťou akadémie je tiež modul o zdravom vnútornom prostredí a nezabudneme ani na udržateľné narábanie s vodou a na zeleň.

OBSAH:

1 – Materiály
Slovenský a európsky legislatívny rámec pre výrobu, hodnotenie a posudzovanie stavebných materiálov z pohľadu udržateľnosti.
Vlastnosti materiálov z pohľadu udržateľných podmienok.
EPD – hodnotenie materiálov z pohľadu udržateľnosti, rozdiel EPD vs LCA, zdravé vs zdravotne nezávadné materiály.
Materiály a ich vplyv na efektivitu budov a kvalitu vnútorného prostredia.
Príklady kalkulácie a posúdenia udržateľnosti stavebných materiálov a systémov.

2 – Narábanie s odpadmi
Aktuálne platná a pripravovaná legislatíva vo vzťahu k stavebným odpadom.
Druhy stavebných odpadov a ich konkrétne charakteristiky.
Možnosti narábania s odpadmi.
Podporné programy a dotačné schémy pre podporu spracovania odpadov.

3 – Cirkularita
Základné princípy cirkularity.
Legislatívne nástroje pre prechod na cirkulárnu ekonomiku
Podporné nástroje pre podporu cirkularity.
Príklady z praxe.

Prednášajúci:
Ing. arch. Tomáš Guniš, projektovo architektonický špecialista, Saint-Gobain Slovensko
Mgr. Ivana Maleš, zakladateľka Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN)
Ing. Roman Gdovjak, country manažér Cyrkl
Koná sa 26.04.2022 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.