app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Bulding Academy / MODUL V. Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) pripravila sériu odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu s názvom GREEN BUILDING ACADEMY 2022. Akadémia udržateľnosti, ktorá je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, odštartuje prvým modulom 15. marca 2022.

V rámci série siedmich online webinárov GREEN BUILDING ACADEMY 2022 sa naši odborníci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. V jednotlivých moduloch sa budú venovať  základným definíciám a princípom udržateľnosti v stavebníctve ale aj dobrým príkladom z praxe a jednotlivým oblastiam a fázam výstavby v nadväznosti na udržateľnosť.

Dozviete sa aký je rozdiel medzi energeticky efektívnou, udržateľnou a uhlíkovo neutrálnou budovou, čo sú certifikačné systémy a aké sú piliere udržateľného projektovania, výstavby, ale aj prevádzky budov. Neoddeliteľnou súčasťou akadémie je tiež modul o zdravom vnútornom prostredí a nezabudneme ani na udržateľné narábanie s vodou a na zeleň.

OBSAH:

1 – Špongiové mesto a manažment vody
EU iniciatívy a legislatíva – Strategický plán výskumu pre európsky vodný sektor do roku 2030 a jeho priority: šetrenie vodou a jej recyklácia.
Legislatíva pre udržateľné hospodárenie s vodou na Slovensku.
Návody pre projektantov, prípady dobrej praxe.

2 – Vodozádržné opatrenia
Hodnotenie a riadenie rizík povodní a sucha.
Prirodzené opatrenia na zadržiavanie vody.
Príklady osvedčených postupov.

3 – Vegetačné strechy – vízie od výskumu do praxe
Prípadové štúdie:
GreenIZOLA (Košice),
MA48 (Wien)
Laboratórne meranie odtokových koeficientov pod umelým dažďom (Brno).

Prednášajúci:
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Koná sa 17.05.2022 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.