app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy / MODUL VI. Zdravé vnútorné prostredie v budovách

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) pripravila sériu odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu s názvom GREEN BUILDING ACADEMY 2022. Akadémia udržateľnosti, ktorá je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, odštartuje prvým modulom 15. marca 2022.

V rámci série siedmich online webinárov GREEN BUILDING ACADEMY 2022 sa naši odborníci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. V jednotlivých moduloch sa budú venovať  základným definíciám a princípom udržateľnosti v stavebníctve ale aj dobrým príkladom z praxe a jednotlivým oblastiam a fázam výstavby v nadväznosti na udržateľnosť.

Dozviete sa aký je rozdiel medzi energeticky efektívnou, udržateľnou a uhlíkovo neutrálnou budovou, čo sú certifikačné systémy a aké sú piliere udržateľného projektovania, výstavby, ale aj prevádzky budov. Neoddeliteľnou súčasťou akadémie je tiež modul o zdravom vnútornom prostredí a nezabudneme ani na udržateľné narábanie s vodou a na zeleň.

OBSAH:

1 – Princípy zdravého vnútorného prostredia
Rastúce povedomie a dopyt po zdravom vnútornom prostredí.
Synergie a protiklady s požiadavkami udržateľnosti.
Benefity zdravého vnútorného prostredia pre užívateľov.
Benefity zdravého vnútorného prostredia pre zamestnávateľov.
Kategórie health & wellbeingu a ich základné parametre: vzduch, voda, strava, svetlo, pohyb, tepelná pohoda, akustika, materiály, mentálne zdravie, komunita.
Základné požiadavky na architektonický návrh.

2 – Medzinárodné certifikačné systémy
Princípy certifikácie health & wellbeingu.
Certifikačný systémy WELL.
Ostatné certifikačné systémy (Health & Safety Rating, Fitwel, BREEAM, atď.)
Certifikácie na Slovensku, najlepšie príklady.

3 – Zdravé vnútorné prostredie v praxi
„Performance verification“ – overenie reálnych parametrov v praxi.
Výber zariaďovacích prvkov, nábytku a osvetlenia.
Organizácia funkcií pre pohodu a maximálnu efektivitu na pracovisku.
Údržba a nároky na správu budovy.
Priebežná optimalizácia prevádzky, zosúladenie s požiadavkami udržateľnosti.

Prednášajúci:
Ing. arch. Martin Stohl, Sustainability Manager, J&T Real Estate
Ing. Milan Janák PhD., riaditeľ, Simulácie Budov
Ing. arch. Barbora Sigmund, ESG and Sustainability Specialist, HB Reavis
Koná sa 07.06.2022 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.