app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Summit 2022

Slovenská rada pre zelené budovy, hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku, a Slovenská komora architektov, ktorá združuje autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov na Slovensku, pripravili konferenciu GREEN BUILDING SUMMIT 2022.

Ide o vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne s tematikou udržateľnej obnovy budov, ktoré sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Cieľom konferencie s názvom OBNOVA_ODOLNOSŤ_UDRŽATEĽNOSŤ je poskytnúť divákom inšpirácie a prípadové štúdie o udržateľných riešeniach a praktické skúsenosti zo zahraničia, ako renovovať staré budovy a vytvárať tak budúcnosť v architektúre a stavebníctve.

Program konferencie je štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol udržateľnosť ako cestu k obnove a odolnosti a pozostáva z troch tematických blokov s prezentáciami a následnou diskusiou a networkingom.

Prednášajúci:
10:00 – 11:00 REGISTRÁCIA

11:00 – 11:30 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE
Zuzana Čaputová – prezidentka Slovenskej republiky (tbc)
Ruth Schagemann – prezidentka Európskej rady architektov
Pavol Kukura – predseda predstavenstva SKGBC
Iľja Skoček – predseda SKA

11:30 – 14:00 BLOK I.
OBNOVA A ODOLNOSŤ V ARCHITEKTÚRE

It´´ s complicated
Andy Young – partner a technický riaditeľ, Bjarke Ingels Group
Ioannis Gio – senior designer, Bjarke Ingels Group
Peter Moravčík – architekt a zakladateľ, InFlow

Ako udržateľný prístup pomáha definovať architektonický priestor
Lenka Petráková – lead architect, Zaha Hadid Architects

Prehodnotiť / Znova použiť / Obnoviť: nové a odolné mestské priestory
Kay Strasser – bauchplan ).(
Fernando Nebot Gómez – bauchplan ).(

13:30 – 14:00 PANELOVÁ DISKUSIA:
Moderátor: Lukáš Šíp – architekt

Andy Young – partner a technický riaditeľ, Bjarke Ingels Group
Ioannis Gio – senior designer, Bjarke Ingels Group
Lenka Petráková – lead architect, Zaha Hadid Architects
Kay Strasser – bauchplan ).(
Fernando Nebot Gomez – bauchplan ).(

14:00 – 14:30 OBED

14:30 – 16:00 BLOK II.
TECHNOLOGICKÉ A KONŠTRUKČNÉ INOVÁCIE
Od zastaranej budovy k živému laboratóriu. Prípadová štúdia: rekonštrukcia centrály Saint-Gobain v severnej Amerike.
Lucas J. Hamilton – manažér aplikovanej vedy o budovách, Saint Gobain
Tomáš Guniš – architekt, Saint-Gobain Slovakia

Moderná nemocnica pomáha liečiť
Adam Rujbr – architekt a zakladateľ, Adam Rujbr Architects
Matej Hrubý – obchodný riaditeľ, Peikko Slovakia

Kancelárie Inovačného centra firmy Takeda v Pradiarni
Adam Cifra – architekt, DELTA Group

15:40 – 16:00 PANELOVÁ DISKUSIA:
Moderátor: Marek Kremeň – člen predstavenstva SKGBC

Lucas J. Hamilton – manažér aplikovanej vedy o budovách, Saint Gobain Corporation
Tomáš Guniš – architekt, Saint-Gobain Slovakia
Adam Rujbr – architekt a zakladateľ, Adam Rujbr Architects
Adam Cifra – architekt, DELTA Group
Matej Hrubý – obchodný riaditeľ, Peikko Slovakia
Video prehrávač

16:00 – 16:20 PRESTÁVKA NA KÁVU

16:20 – 18:00 BLOK III.
PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Pasívne riešenia udržateľného dizajnu
Ian Bogle – zakladateľ a kreatívny riaditeľ, Bogle Architects

Tvorba hodnoty
Huub de With – architekt, MVSA Architects
Gilan Beune – marketingový manažér, MVSA Architects

17:30 – 18:00 PANELOVÁ DISKUSIA:
Moderátorka: Oľga Miháliková – riaditeľka SKA

Ian Bogle – zakladateľ a kreatívny riaditeľ, Bogle Architects
Huub de With – architekt, MVSA Architects
Gilan Beune – marketingový manažér, MVSA Architects
Martin Stohl – člen SKGBC

18:00 – 22:00 RAUT A NETWORKING
Koná sa 03.05.2022 o 10:00 hodine
Miesto konania: Ponton, Tyršovo nábrežie, Bratislava
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.