app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy 2023 / modul I.: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Séria webinárov je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

MODUL – I. NÁZOV: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.
KEDY: 14. februára 2023, 9:00 – 11:00 hod.
KDE: online cez Zoom (trvanie 120 minút)

Webinár je zameraný na vysvetlenie základných definícií a princípov udržateľnosti v stavebníctve. Dozviete sa aký je rozdiel medzi energeticky efektívnou, udržateľnou a uhlíkovo neutrálnou budovou, čo sú certifikačné systémy a základy udržateľného projektovania, výstavby a prevádzky budov.

OBSAH:
1 – Princípy udržateľnosti • Potreba udržateľnosti v stavebníctve – klimatické zmeny, ekonomika a zdravie.
• Definícia a princípy udržateľnosti. • Tri evolučné stupne – energeticky efektívna budova, udržateľná budova a uhlíkovo neutrálna budova.
• Uhlíková stopa – zabudovaný uhlík a uhlík z prevádzky, EPD a iné certifikáty.

2 – Deklarácia udržateľnosti – certifikačné systémy • Princípy udržateľnej certifikácie.
• Certifikačné systémy LEED, BREEAM, WELL. • Ostatné certifikačné systémy DGNB, Level(s), SBTool, FitWELL, atď.
• Certifikácie na Slovensku a najlepšie certifikované budovy.

3 – Udržateľné projektovanie, výstavba (rekonštrukcia) a prevádzka budov
• Integrované plánovanie a projektovanie.
• Udržateľná výstavba budov – stavebné procesy a postupy, materiály.
• Udržateľná obnova budov – stavebné procesy a postupy, materiály.
• Udržateľná prevádzka budov – monitorovanie a optimalizácia prevádzky, manuál pre správcov, interné firemné politiky udržateľnosti.

4 – Desatoro udržateľnosti v stavebníctve • 10 najdôležitejších bodov udržateľnosti v stavebníctve, ktoré by sme si mali zapamätať.

Prednášajúci:
Ing. Pavol Kukura, PhD., predseda predstavenstva SKGBC
Ing. Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC
Ing. arch. Martin Stohl, poradca predstavenstva SKGBC
Ing. arch. Tomáš Guniš, projektovo architektonický špecialista, Saint-Gobain Slovensko
Koná sa 14.02.2023 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.