app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Obchodný model a pamäťové mapy ako nástroj kreativity

Podujatie sa uskutoční vo forme online v rozsahu 3 hodín prostredníctvom platformy webex. Zameriava sa na zručnosti, ktoré nemá možnosť kreatívec v podmienkach školského vzdelávania na Slovensku získať v rámci štúdia kreatívnej oblasti, resp. vo veľmi obmedzenej miere. Nosnými témami podujatia sú tri okruhy otázok: Čo tvorí základ efektívneho obchodného modelu kreatívca? Ako si dobre nastaviť svoj individuálny obchodný model pri špecifikách kreatívnej profesie? Ako môže fungovať obchodný model kreatívca lepšie s pomocou tzv. pamäťových máp?

Podujatie je určené subjektom: SZČO, firmám, umelcom v slobodnom povolaní, ktoré/í majú v ORSR alebo v živnostenskom registri niektorú z podnikateľských činností: architektúra , dizajn, reklama a marketing alebo programovanie. Zúčastniť webinára sa môže aj zástupca neziskovej organizácie alebo OZ, ak subjekt vykazuje znaky podnikania v oblasti kreatívneh priemyslu /predáva tovary alebo služby/.

Obsah podujatia pozostáva z nasledovných prelínajúcich sa blokov: Ako prepojiť kreativitu s ekonomickým pragmatizmom pri tvorbe dobrého obchodného modelu? Akým spôsobom môže obchodný model v kombinácii s pamäťovými mapami prispieť k lepšiemu miestu na trhu? Čo môže maximalizovať pridanú hodnotu predávanej služby, tovaru alebo nového projektu? Ako byť presnejší a pohotovejší pri plánovaní a navrhovaní podnikateľských riešení? Ako si upratať systém procesov a úkonov vo firme? Podujatie je vo všeobecnosti určené tým kreatívcom, ktorí majú záujem zlepšiť svoje podnikanie prostredníctvom využívania alt. nástroja tzv. pamäťových máp, efektívnejšie si nastaviť svoj obchodný model a byť viac konkurencieschopný.

Prednášajúci:
Podujatie lektoruje Mgr. Andrea Gyorgyová, mentor a kouč v oblasti podnikania, marketingu a financovania. lektorka má bohaté skúsenosti s mentoringom podnikateľov z oblasti kreatívneho priemyslu.
Koná sa 16.02.2023 o 13:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.