app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Úloha architekta pri rekonštrukciách a novostavbách školských budov

Kvalita vnútorného prostredia v školách a škôlkach a súvisiace verejné obstarávanie

Plán obnovy a odolnosti SR prináša nový impulz do oblasti školstva. Koncom augusta predstavil rezort školstva výzvy, ktoré majú zvýšiť kapacitu materských a základných škôl aj podporiť úspory primárnych energií. To všetko je podporené investíciami viac ako 170 miliónov eur, ktoré majú potenciál priniesť vyššiu kvalitu školských budov. 

Spoločnosť Saint-Gobain, v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov, pripravili odborný seminár, ktorý priblíži skúsenosti renomovaných architektov, špecialistov na obstarávanie aj zástupov samospráv pri obnove školských budov.

Prednášajúci:
Program:
08:30 – 09:00 Registrácia

09:00 – 09:30 KATARÍNA MARTOŇÁKOVÁ, ateliér Franz&Sue, Výzvy pre stavbu škôl v 21. storočí – zrealizované príklady z rakúskeho Grazu a Gänserndorfu
09:30 – 10:00 LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. – škôlka Selce, prípadová štúdia

10:00 - 10:15 Prestávka

10:15 – 10:45 DANIEL HLINKA, starosta obce Selce, skúsenosti obce s verejným obstarávaním
10:45 – 11:15 RICHARD PAKŠI, Analýza aktuálneho stavu školských budov
11:15 – 11:45 JOZEF DAŇKO, právnik, Verejné obstarávanie z pohľadu architekta
11:45 – 12:15 JURAJ FERENCZY, Kvalita ovzdušia v rôznych typoch budov
12:15 – 13:00 TOMÁŠ GUNIŠ, Saint-Gobain riešenia Multi Comfort pre školy/škôlky

13:00  – Obed
Koná sa 27.10.2022 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.