app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

The Best Possible Growth Solutions for Trees in an Urban Environment

Pri príležitosti holandského business fóra s názvom "The Future is Now", ktoré sa bude konať v Bratislave, organizuje Slovenská komora architektov na svojej pôde webinár, na ktorom pozvaní rečníci predstavia najnovšie spôsoby a skúsenosti ohľadom výsadby a udržateľnosti stromov, najmä v intenzívne urbanizovanom prostredí. Aktuálne realizácie v rámci Slovenska odprezentuje Michal Zelenák za spoločnosť PROarbor.

Prezentácia je určená krajinným architektom, architektom a samosprávam. 

Upozornenie:
Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku bez možnosti tlmočenia.

Podujatie je zaradené do PVA SKA (A, 20 kreditov).

Prednášajúci:
Elco van Uden (NL), Treebuilders
Sander van Eijndhoven (NL), Green Max
Michal Zelenák, PROarbor

UPOZORNENIE:
(1) Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na: https://zoom.us.
(2) Slovenská komora architektov spravidla webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.
Koná sa 09.03.2023 o 11:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.