SKA - portál

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

SHARE Slovakia 2023 - Medzinárodné fórum pre inovácie v oblasti architektúry a technológií

SHARE Architects je jednou z najaktívnejších sietí v regióne strednej a juhovýchodnej Európy, ktorá na svojich podujatiach poskytuje pravidelne aktualizované informácie a pomáha pri propagácii mladých talentov a vzdelávaní a výchove odborníkov. Za posledných 25 rokov sa fóra SHARE Architects stali kľúčovou networkingovou platformou pre architektov a inžinierov v strednej a juhovýchodnej Európe. SHARE poskytuje užitočný rámec pre poznanie a pochopenie rôznorodosti fenoménov modernej architektúry. V súčasnosti sa podujatia SHARE Architects konajú v 16 krajinách a združujú komunitu viac ako 50 000 profesionálov.

Témy:
Udržateľné fasády: Dizajn a technológia
Rozsiahle rozvojové projekty

Podujatie je zaradené do PVA SKA (B, 10 kreditov).

Za informácie o podujatí zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Francis Gallagher, výkonný riaditeľ EMEA and a Principal HKS (USA)
Dirk Peters, spoluzakladateľ Barcode Architects (NL)
Kristian Skovbakke Villadsen, partner a riaditeľ Gehl People (DK)
Balázs Csapó, zakladateľ a výkonný riaditeľ Paragram Studio (HU)
Angel Zahariev, zakladateľ a manažér A&A ARCHITECTS OOD (BG)
Șerban Ţigănaș, spoluzakladateľ Dico&tiganas (RO)
Koná sa 19.10.2023 o 09:00 hodine
Miesto konania: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
Prihlásenie