app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy 2023 / modull III.: Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2, obnoviteľné zdroje energie

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Séria webinárov je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe. 

Webinár Energetická efektívnosť budov, redukcia CO2, obnoviteľné zdroje energie je zameraný na energetickú efektívnosť budov a obnoviteľné zdroje energie, pričom nezabúda ani na medzinárodné certifikačné systémy a príklady budov a riešení z praxe.

Obsah:

1/ Energetická efektívnosť, CO2, obnoviteľné zdroje
- Legislatívne a technické požiadavky.
- Integrované projektovanie.
- Využívanie počítačových simulácií pri návrhu budov.
- Najčastejšie chyby pri návrhu budov s požiadavkou na energetickú efektívnosť a nízku uhlíkovú stopu a trendy.

2/ Medzinárodné certifikačné systémy
- Certifikačné systémy a ich nadväznosť na energetickú efektívnosť, redukciu CO2 a obnoviteľné zdroje.
- Certifikačný systém BREEAM.
- Certifikačný systém LEED.
- Príklady budov na Slovensku.

3/ Energetická efektívnosť, CO2 a aplikácia obnoviteľných zdrojov v praxi
- Prístup developera k téme energetickej efektívnosti, CO2 a obnoviteľným zdrojom.
- Energetická trieda A0 ako štandard pri navrhovaní budov?
- Výzvy pri aplikácii obnoviteľných zdrojov.
- Prevádzka budov s dôrazom na nízku spotrebu energie a nízke emisie CO2.
 Porovnanie so zahraničím a trendy.

Podujatie je zaradené do PVA SKA (B, 10 kreditov).

Za informácie o podujatí zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Ing. Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC
Ing. Milan Janák, PhD., riaditeľ Simulácie Budov
Ing. arch. Martin Stohl, poradca predstavenstva SKGBC
Koná sa 14.03.2023 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.