app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Úspešný obchodný model a alternatívne možnosti financovania podnikania kreatívca

Online podujatie venované nastaveniu si obchodného modelu a financovaniu kreatívneho biznisu je určené subjektom SZČO, malým firmám a umelcom v slobodnom povolaní, ktoré/í majú v ORSR alebo v živnostenskom registri niektorú z podnikateľských činností: ARCHITEKTÚRA, DIZAJN, reklama a marketing, a programovanie. Postačí mať jednu z vymenovaných činností v registri. Zúčastniť webinára sa môže aj zástupca neziskovej organizácie alebo OZ, ak subjekt vykazuje znaky podnikania /predáva tovary alebo služby a zároveň rozvíja činnosti v oblasti kreatívneho priemyslu/. Nosnými témami podujatia sú dopyty: Čo tvorí základ efektívneho obchodného modelu u kreatívca? Ako si dobre nastaviť svoj individuálny obchodný model? Odkiaľ možno získať iný ako vlastný kapitál?; Akú pridanú hodnotu môže kreatívcovi priniesť tzv. sieťovanie?. Rámcový program podujatia: 1/ Tvorba a funkcionalita efektívneho obchodného modelu 2/ Vplyv obchodného modelu na štruktúru firemných procesov (ako vniesť do procesov systém) 3/ Možnosti získavania finančných prostriedkov na nové projekty/nápady (alternatívne zdroje financovania kreatívneho biznisu) 4/ Potenciál sieťovania a jeho vplyv na rast podnikania kretívca (ako vyťažiť z nového partnerstva)

Podujatie je zaradené do PVA (C, 5 kreditov)

Za informáciu o podujatí zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Lektorsky vedie webinár: Mgr. Andrea Gyorgyová, lektorka a mentorka s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti riadenia biznisov, firemných procesov a finančného plánovania. Pani Gyorgyová sa venuje podnikateľskému koučingu fokusovanému na cieľovú skupinu podnikateľov z oblasti kreatívneho priemyslu.
Koná sa 14.03.2023 o 13:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.