app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy 2023 / modul IV.: Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpadmi a cirkularita

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Séria webinárov je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe. MODUL – IV.

Webinár s názvom Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpadmi a cirkularita je zameraný na udržateľné materiály v stavebníctve, ich vlastnosti, hodnotenie a posúdenie. Ďalšou dôležitou časťou webinára je téma narábania s odpadmi a cirkularita v stavebnom sektore.

OBSAH:
1 – Materiály
Slovenský a európsky legislatívny rámec pre výrobu, hodnotenie a posudzovanie stavebných materiálov z pohľadu udržateľnosti. Vlastnosti materiálov z pohľadu udržateľných podmienok. EPD – hodnotenie materiálov z pohľadu udržateľnosti, rozdiel EPD vs LCA, zdravé vs zdravotne nezávadné materiály. Materiály a ich vplyv na efektivitu budov a kvalitu vnútorného prostredia. Príklady kalkulácie a posúdenia udržateľnosti stavebných materiálov a systémov.
2 – Narábanie s odpadmi
Aktuálne platná a pripravovaná legislatíva vo vzťahu k stavebným odpadom. Druhy stavebných odpadov a ich konkrétne charakteristiky. Možnosti narábania s odpadmi. Podporné programy a dotačné schémy pre podporu spracovania odpadov.
3 – Cirkularita
Základné princípy cirkularity. Legislatívne nástroje pre prechod na cirkulárnu ekonomiku Podporné nástroje pre podporu cirkularity. Príklady z praxe.

Podujatie je zaradené do PVA SKA (B, 10 kreditov).

Za informácie o podujatí zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Ing. arch. Tomáš Guniš, projektovo architektonický špecialista, Saint-Gobain Slovensko
Mgr. Ivana Maleš, zakladateľka Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN)
Ing. Roman Gdovjak, country manažér Cyrkl
Koná sa 28.03.2023 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.